Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Održana teološka tribina: „Ljudski rad: više od preživljavanja i ekonomije“.