Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Održana Teološka tribina “Vjera u suvremenom društvu – Tradicionalna molitva u svijetu suvremenih, političkih, ekonomskih i kulturnih mantri”