Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Održan diplomski ispit 29. rujna 2017. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu

Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu u petak 29. rujna 2017. godine jedan student uspješno je priveo kraju svoje školovanje na ovoj visokoškolskoj ustanovi obranom svoje diplomske radnje te položenim tezarijem. Time je završio integrirani filozofsko-teološki studij u trajanju od pet godina i stekao pravo na akademsku titulu i stručno zvanje magistar teologije.

Nakon odslušanih i položenih svih predmeta, u pet godina studija, student: Ivan Perić napisao je i obranio diplomsku radnju te uspješno položio tezarij pred tročlanim povjerenstvom koje su sačinjavali izv. prof. dr. Darko Tomašević, predsjednik komisije, doc. dr. Milenko Krešić i doc. dr. Bernarda Horvat.

Diplomiranom studentu želimo svako dobro u daljnjem životu i radu.