Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Nova knjiga u izdanju KBF-a „ Pravda u bh društvu. Izazov temeljne ljudskosti “

Koncem listopada 2017. u izdanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te suizdanju Glasa Koncila iz Zagreba, iz tiska je...

Prvo predavanje zajedničkog magisterija na tri teološka fakulteta u BiH

Ovo je jedinstven studij magisterija u svijetu, inovativni korak, kako iz akademske tako i iz teološke perspektive, gdje će studenti...

Proslavljen Dan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu – sv. Luka

Svečanim Euharistijskim slavljem u sjemenišnoj crkvi sv. Ćirila i Metoda u Sarajevu i prigodnom akademijom u dvorani Pavla VI. u...

Zaziv Duha Svetoga u novoj 2017./2018. akademskog godini na KBF-u u Sarajevu

U ponedjeljak 2. listopada 2017. godine kada Crkva na poseban način slavi spomen Svetih Anđela Čuvara na Katoličkom bogoslovnom fakultetu...