Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Nova knjiga u izdanju KBF-a „ Pravda u bh društvu. Izazov temeljne ljudskosti “

Koncem listopada 2017. u izdanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te suizdanju Glasa Koncila iz Zagreba, iz tiska je izašao zbornik radova sa međunarodnog znanstvenog skupa održanog na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu od 26. do 27. rujna 2016. Zbornik koji nosi naslov „Pravda u bh društvu. Izazov temeljne ljudskosti“ uredili su doc. dr. sc. Zorica Maros i prof. dr. sc. Darko Tomašević.

Cilj znanstvenog skupa koji se materijalizirao u navedenom Zborniku, bio je s jedne strane znanstvena analiza te problematike pojma i ostvarivanja pravde u bosanskohercegovačkom društvu koja je vezana za fenomene temeljne ljudskosti. Doc. dr. sc. Maros u uvodnom dijelu ističe kako “BH društvo već́ dva desetljeća živi „prošlost koja ne želi proći“ (P. Ricoeur), [,,,] već dva desetljeća to društvo materijalno pljačka a duhovno i moralno orobljuje „svoje građa- ne“. Osobna neinformiranost, nedostatak politički razvijene svijesti, a ljudski oblikovane savjesti, ono Havelovo „odbijanje promišljanja“, i uzrokuje i rezultira sustavnom manipulacijom ljudima. Ova manipulacija već dva desetljeća održava i daje moć́ pojedincima kojima takvo stanje ide u prilog.”
Nakon uvoda (Zorica Maros) slijede tekstovi koji su, svaki na svoj način, donose kako akademski doprinos tako i onu općeljudske kontribuciju mogućnosti pravde unutar jednog suvremenog društva.
Posebnost Zborika njegov je bilingvalni karakteru, što znači da je uz nekoliko doprinosa na hrvatskom jeziku većina priloga na engleskom jeziku, prepoznatom i u ovom slučaju kao univerzalnijem obliku komunikacije.
James F. Keenan i Connor Murphy uvode u opću temu Zbornika promišljajući na temu “Kada javno sjećanje nepravde postane moralno nužnim dok Marianne Heimbach-Steins reflektira na temu “U potrazi za pravdom – teološko-moralna molba za njegovanje i ozdravljenje memorija nasilne prošlosti”. Svaki od tekstova predstavlja jedan od mogućih pristupa fenomenu pravde i za nju vezanih stvarnosti. Doprinos Jasne Ćurković-Nimac i Dragana Nimca naslovljen “Pamćenje, pravednost i društvena stabilnost” također se kreće u ovom horizontu, dok Kristin E. Heyer elaborira temu “Politička Pravda i zajedničko dobro: nadvladavanje prepreka isključivosti”. Amila Ždralović raspravlja o određenim problemima koji se javljaju u suvremenom diskursu o pravednosti u članku “Diskrepancije u suvremenoj teorijskoj raspravi o distributivnoj pravdi”, dok Goran Collste u “Različiti putevi do pravde” skicira nekoliko mogućih puteva prema ostvarenju pravednosti. Inocent-Maria Vladimir Szaniszlo problematizira zaborav i oprostu u kontekstu “baršunaste revolucije” u bivšoj Čekoslovačkoj, iz 1989.
Zdenko Spajić promišlja o mogućem doprinosu Katoličke Crkve pravednijem uređenju Bosne i Hercegovine a Linda Hogan, s čijim doprinosom Zbornik završava, donosi raspravu o načinu njegovanje pravde i mira.