Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

PROF. DR. MATO ZOVKIĆ PRIMIO EKUMENSKU POVELJU ZA 2017.

Na Tjednu kršćanske knjige, koji se od 25. do 31. listopada 2017. održao u Osijeku, 28. listopada upriličena je svečana dodjela Ekumenske povelje za 2017. godinu mons. dr. sc. Mati Zovkiću, profesoru emeritusu i kanoniku Vrhbosanskog stolnog kaptola, koju mu je dodijelio Evanđeoski teološki fakultet u Osijeku kao izraz “duboke zahvalnosti i iskrenog priznanja za izvrsno i postojano promicanje ekumenske kulture, međureligijskog dijaloga i suradnje”. Kolaudator je bio dr. sc. Juraj Kolarić, profesor emeritus na KBF-u u Zagrebu.
U nastavku donosimo niz radova mons. Zovkića s područja ekumenizma:
· “Nužnost i stupnjevi pridruženja Crkvi; Katolička Crkva i ostale kršćanske zajednice”, u njegovoj knjizi Crkva kao narod Božji. Katolička ekleziologija, KS, Zagreb 1976, 183-204.
· “Novozavjetna podloga za krštenje djece”, BS 1978, 1-2,121-132.
· “Ekumenska duhovnost vjernika u braku”, Vrelo života (Sarajevo) 1979, 3-5.
· “Ostvarenje Koncila u našoj Crkvi”, CUS 1986, 2,125-136.
· “Katoličko gledanje na službe i ustanove u otajstvu Crkve”, u zborniku Skrivnost Cerkve in službe v Cerkvi. VII. medfakultetski ekumenski simpozij, Ljubljana-Stčna 22-26. septembra 1986, Izdala in založila Teološka fakulteta v Ljubljani 1988, 11-39.
· “Pastoralni ekumenizam Vrhbosanske Crkve”, Vrhbosna 1992, 2, 101-103.
· Vjerska sloboda i novi vjerski pokreti u Europi. Izvještaj sa susreta u Madžarskoj”, Vrhbosnensia 2/1997, 313-317.
· “Susreti vjerskih poglavara Bosne i Hercegovine od 1991. do 1995.” u njegovu djelu Međureligijski dijalog iz katoličke perspektive u Bosni i Hercegovini, Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo 1998., 127-167.
· “Ekumenska i međureligijska otvorenost crkvenih pokreta”, Vrhbosnensia2/1999,  347-349.
· “Papa u Bukureštu”, SvjetloRiječi 1999., Lipanj, str. 6-7.
· “Mogućnosti ekumenizma i religijskog dijaloga u Hrvatskoj te u Bosni i Hercegovini”, BS 3-4/2000, 635-655.
· “Ekumenizam i religijski dijalog u jubilejskom programu Crkve”, Vrhbosnensia 2/2000, 183-204.
· „Dekalog kao most među Židovima, kršćanima i muslimanima“, VjĐiSB 2006, 2, 103-109.
· “Univerzalni moral u međureligijskom dijalogu i suradnji”, predavanje na simpoziju profesora teologije “Globalizacija i teologija” u Lovranu 23. i 24. travnja 2002., u: Vrhbosnensia 2/2004,  284-304.
· „Potrebe manjina i dominacija većine u međureligijskom dijalogu“, Vrhbosnensa 1/3006, 137-153.
· „Ekumenski i međureligijski odnosi u biskupiji pod vodstvom biskupa“, Vrhbosnensia 1/2008,87-103.
· „Recipročnost u ekumenskim i međureligijskim odnosima u Jugoistočnoj Europi“, u: M.PRLJEVIĆ (ur.), Doprinos Crkava i vjerskih zajednica u izgradnji mira na Jugoistoku Evrope, CIVIS, Beograd 2008, 33-40.
· „Situation in Church and Theology in Bosnia-Herzegovina“, u: Albert FRANZ-Wolfganfg BAUM (hrg), Theologien im Osten Europas seit 1989: Entiwicklungen und Perspektive, LIT, Berlin 2009, 12-21.
· Iskustvo ekumenskih i religijskih susreta, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2010, 270 str.
· „Prijevod Novoga zavjeta na bosanski jezik“, Festschrift Kuzmič, Osijek 2011, 163-182,
· „Christians and Muslims in the Countries that emerged from former Yugoslavia“, Vrhbosnensia 2/2011,415-437.
· „Odnos sa Židovima, drugim kršćanima i muslimanima prema pobudnici Verbum Domini iz 2010.“, u. Darko TOMAŠEVIĆ(ur.), Tvoja Riječ nozi je mojoj svjetiljka. Zbornik radova povodom 70 godina života i 32 godine profesorskog djelovanja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu profesora mr. sc. Bože Odobašića,  KBF, Sarajevo 2015,345-368.
· „Can Christians of different denominations contribute towards interethnic reconciliation?“, u:Peter De MAY-Andrew PIERCE-Oliver SCHUEGRAG (ed), Mission und Einheit. Gemeinsames Zeungis gtrennter Kirchen? Leipzig 2012, 245-257.
· „Opraštanje i traženje oproštenja među etničkim zajednicama u Bosni i Hercegovini“, Concilium 1/2013,153-169.
· „Sloboda vjeroispovijesti i odnos prema vjernicima drugih religija“, Diacovensia4/2013, 627-647.
· „Vjera etnički različitih krštenika u Crkvi koja je jedna“ u: Niko IKIĆ i Aleksandar KOVAČEVIĆ (ur.), Jedna, sveta, opšta i apostolska Hristova Crkva. Kongarovi pogledi u prošlost – otvaranje perspektive budućnosti. Zbornik radova s međunarodnog naučnog simpzijuma povodom 20-godišnjice smrti Iva Kongara i objavljivanja njegove knjige Devet vekova kasnije, održanog 28. maja 2015.na Pravoslavnom bogoslovnom  fakultetu Univerziteta u Beogradu, Beograd 2016, 101-128.
· „Encounter between Christianity and Islam in Bosnia and Herzegovina. A Missiological Prospective“, u: Misasion in Central and Eastern Europe: Realities, Perspectives, Trends, edited by Corneliu Consantieanu, Marcel  V. Macelaru, Marie Kool and Mihal Himcinshci, Oxford  2016, 252-269.
· „Uvod. Pismo pomirenja poljskih i njemačkih biskupa 1965. godine kroz pozitivna iskustva drugih“, u: Mehmed A. AKŠAMLIJA (ur.), Letter, pismo,Brief, list,Sarajevo 2017, 209-217.
· Reception of Vatican II Teaching on the Eastern Ortodox Churches by Croat-Catholic and Serb-Ortodox Theologians“, u: Begegnung der Kirche in Ost und West im Spiegel der synodalen Strukturen. Festschrift  zum 70. Geburtstag von Petar Vrankic, Heraugegeben von: Johannes Grohe, Gregor Wurst, Zvjezdan Strika, Hermann Fischer, EOS-Verlag, St. Ottilien 2017, 449-474.
(kta)