Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Održan diplomski ispit na KBF-u u Sarajevu

Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu u četvrtak 9. studenoga 2017. godine sedam studenta uspješno je privelo kraju svoje školovanje na ovoj visokoškolskoj ustanovi obranom svoje diplomske radnje te položenim tezarijem. Time su završili integrirani filozofsko-teološki studij u trajanju od pet godina i stekli pravo na akademsku titulu i stručno zvanje magistar/master teologije.

Nakon odslušanih i položenih svih predmeta, u pet godina studija, sljedeći studenti: Ana Brkan, Mario Grbavac, Ivan Injić, Adnan Petar Mihael Jašarević, Ante Ljulj, Dominika Majka te Marko Župarić su napisali i obranili diplomsku radnju te uspješno položili tezarij pred povjerenstvima koje su sačinjavali:  doc. dr. sc. Šimo Maršić, predsjednik, izv. prof. dr. sc. Franjo Topić, član i doc. dr. sc. Zorica Maros, član te izv. prof. dr. sc. Darko Tomašević, predsjednik, doc. dr. sc. s. Bernarda Horvat, član i doc. dr. sc. Milenko Krešić.
Diplomiranim studentima želimo svako dobro u daljnjem životu i radu.