Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Održana Teološka tribina „Vjerska prava – nekoć i danas“

U organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu te uz potporu Predstavništva Fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini, 4. prosinca 2017. u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu u Sarajevu održana je teološka tribina na temu: „Vjera u suvremenom društvu“, u sklopu programa: „Vjerska prava- nekoć i danas“.

Sve nazočne pozdravili su dekan prof. dr. Darko Tomašević te docent na KBF-u vlč. dr. sc. Mario Bernadić koji je uveo u temu.
„Svako ima pravo na slobodu misli, savjesti i vjere; ovo pravo uključuje slobodu promjene vjere ili uvjerenja i slobodu čovjeka da, bilo sam ili zajedno s drugima, javno ili privatno, ispovijeda vjeru ili uvjerenje molitvom, propovijedi, običajima i obredom … Sloboda ispovijedanja vjere ili uvjerenja može biti podvrgnuta samo onim ograničenjima koja su propisana zakonom i neophodna u demokratskom društvu u interesu javne sigurnosti, radi zaštite javnog reda, zdravlja ili morala, ili radi zaštite prava i sloboda drugih.“ Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i sloboda iz 1950. ovim riječima je opisala te smjestila vjerska prava i slobode u područje elementarnih ljudskih prava. Danas na svijetu skoro da nema društva niti države koji barem ne bi službeno vjernicima garantirali puna vjerska prava i slobode, međutim i dalje nas često zatiču vijesti s različitih strana svijeta o flagrantnim kršenjima vjerskih prava i sloboda.
Potom je o temi „Povijesni presjek odnosa Crkve s državom“ progovorio dr.sc. Milenko Krešić. Nakon njega je dipl. Iur. Emir Konačević održao predavanje pod nazivom „ Vjerska prava iz perspektive suvremenog zapadnog zakonodavstva“.
Na tribini je promišljano o naznačenom konceptu vjerskih prava i sloboda, njihovom sadržaju, povijesnom razvoju i današnjem stanju, kao i različitim problemima koji se javljaju u ovom smislu.

Nakon predavanja uslijedila je diskusija i zajedničko druženje.