Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Duhovne vježbe za studente laike Katoličkog bogoslovnog fakulteta

U razdoblju od 8. do 10. prosinca 2017. KBF je organizirao duhovne vježbe za studentice i studente Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu koji se spremaju postati teolozi laici. Program dotične obnove se odvijao u prostorijama Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. uz voditelja fra Nikicu Vujicu.

Zajedno sa fra Nikicom sudionici su razmatrali o odnosu osjetila i vjere. Predavač je naglasio kako se osjetila ne smiju zanemariti u duhovnom životu jer čovjek je duh, duša i tijelo. Osim razmatranja sudionici su sa fra Nikicom tražili zagovor svetih na način tradicionalnih katoličkih pobožnosti svecima. Vrhunac molitvenoga dijela obnove je bila euharistija.
Studentice i studenti su iskazali zadovoljstvo načinom predavanja jer nisu bili samo nijemi slušači. Predavač je insistirao na postavljanju pitanja kao i problematiziranju određenih stvarnosti što nas je na obostranu korist dovelo do boljega razumijevanja sadržaja.
(Dario Martić)