Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Nova knjiga mons. dr. sc. Mate Zovkića „ Isusove parabole – slike o kraljevstvu Božjem“

U izdanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu i Glasa Koncila iz Zagreba, izašla je knjiga „Isusove parabole – slike o kraljevstvu Božjem“ profesora emeritusa i kanonika Vrhbosanskog stolnog kaptola, prof. dr. sc. Mate Zovkića.

Autor nudi zainteresiranim čitateljima egzetsko-teološko tumačenje Isusovih parabola kako su zapisane u Markovu, Matejevu i Lukinu evanđelju. Autor u 26 poglavlja istražuje ne samo što je dotična parabola značila u vrijeme Isusova povijesnog djelovanja među Židovima Palestine nego i što nama današnjim kršćanima treba značiti.

Iz recenzija, dviju hrvatskih bibličarki:

„Slikovito govoreći, knjiga Mate Zovkića je poput riznice u kojoj čitatelj nalazi 26 dragulja. Svaka pojedina analiza perikope je, u prvom redu, solidno znanstveno potkrijepljena. Autor poznaje i koristi djela renomiranih egzegeta, a pohvalno je i što u više navrata uzima u obzir i djela egzegetkinja, među kojima i feminističkih teologinja. Svaki tekst autor ponajprije egzegetski analizira, ali ne staje na tome, već daje i starozavjetnu pozadinu, ukazuje na povijesni kontekst, citira rabinsku i apokrifnu književnost, donosi i mišljenja drugih egzegeta te uspoređuje poruku biblijskog teksta s drevnom egipatskom, židovskom i grčkom književnosti, kao i s onim što čitamo u Katekizmu Katoličke Crkve ili s onim što naučava islam. Distancirajući se, kako i sam kaže u uvodu, „od umjetne alegorizacije u razdoblju otaca te od katoličke polemike protiv naroda Isusova“, autor tekst analizira kritički i suočava se s protužidovskim tumačenjima koja valja ostaviti u prošlosti.

Tako protumačene perikope približavaju čitatelju Isusov svijet i pouku, ali se pitaju i što ta pouka danas govori. Autor tako svaku analizu zaključuje aktualizacijom i poticajima za promišljanje, čime čini čitatelja aktivnim sudionikom u interpretaciji teksta.“ Mr. sc. Bruna Velčić – doktorandica na Papinskom institutu u Rimu

„Mato Zovkić stvara svojevrsni „most“ između značenja parabola u vrijeme Isusova povijesnog djelovanja i značenja koje imaju i/ili bi trebale imati za kršćane današnjeg vremena. Pri tome dakako ne gubi iz vida povijest njihova tumačenja, mudro se distancirajući od alegorijske interpretacije crkvenih otaca, kao i od katoličke polemike protiv naroda Isusova vremena u razdoblju od 3. do 20. stoljeća … Temeljne i hvalevrijedne metodološke i stilske značajke prof. Mate Zovkića zacijelo su jednostavnost i razumljivost izlaganja kojima otvara vrata razumijevanja ne samo akademskoj nego i široj čitalačkoj publici. Ovdje je potrebno ukazati na autorovu lingvističko-semantičku analizu i pojašnjenje široj publici nepoznatih i/ili manje poznatih biblijskih pojmova, kao i informacije o društvenom i religioznom životu, običajima i kulturi ondašnjeg vremena, koji su nužni za ispravno i potpunije razumijevanje Isusovih parabola. Približavanje parabola širem krugu čitatelja autor postiže i njihovim izvrsnim stavljanjem u povijesni, društveni, religiozni i kulturološki kontekst, kao i detaljnim prikazom starozavjetne, židovske i grčko-rimske podloge. Nadalje, u autorovu izlaganju dolazi do izražaja dobro poznavanje i upotreba značajnijih i novijih rezultata egzegetskih istraživanja, kako stranih, tako i domaćih autora. “  Dr. sc. s. Silvana Fužinato – profesorica Svetoga pisma na KBF Đakovo