Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Novi broj časopisa Vrhbosnensia (2017-2)

Početkom veljače 2018., iz tiska je izašao novi broj znanstvenog časopisa Vrhbosnensia, Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu. Radi se o drugom broju za godinu 2017.

Srećko Koralija u članku Bog – milosrdni pedagog kod sv. Efrema Sirijskog
u kontekstu sirijske teološke tradicije promišlja govor o pedagoškom odnosu Boga i čovjeka kroz dimenziju Božjeg stvaranja i upravljanja stvorenja prema savršenstvu s naglaskom na sirijsku teološku tradiciju (sv. Efrem Sirijski).

Ante Komadina u prilogu naslovljenom Moralno vrednovanje tehnikâ pot/pomognutog začeća analizira medicinsko rješenje bračne neplodnosti uz pomoć tehnika izvantjelesnog homolognog te poglavito heterolognog umjetnog začeća koje predstavlja u moralnom smislu vrlo složene i dvojbene postupke.

Prilog Pave Jurišića Sluga Božji Josip Stadler. Uzor za pastoral duhovnih zvanja analizira rad prvoga vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera na području odgoja i obrazovanja svećeničkih kandidata tijekom svoje odgojiteljske službe u Bogoslovnom sjemeništu u Zagrebačkoj nadbiskupiji te o brizi za duhovni rast klera Vrhbosanske nadbiskupije.

Martina s. Ana Begić i Vladimir Dugalić u članku „Naravna srodnost“ između čovjeka i istinskog dobra. Suodnos kršćanske vjere i moralnog života u teološkoj misli Andrije Živkovića raspravljaju o suodnosu kršćanske vjere i moralnog života u djelima mons. dr. sc. Andrije Živkovića (1886.–1957.). Uvidom u prva dva sveska Katoličkog moralnog bogoslovlja (1938.-1942.) te usporedbom s dorađenim, ali neobjavljenim rukopisima prvoga (1948.) i drugoga sveska (1954.), kao i analizom nekoliko manjih, neobjavljenih radova koji su sačuvani u arhivskoj građi, autori ističu kako je Živković, prije svega, vjeran postavkama neotomizma Prvog vatikanskog sabora.

Hrvoje Kalem u članku Teologija laika – polazeći od prenošenja i priopćavanja vjere članak promišlja poslanje laika u okviru communio ekleziologije koja je svojevrsni temelj za ispravno razumijevanje poslanja i odgovornosti vjernika laika u Crkvi i u svijetu. Oliver JURIŠIĆ se u članlu naslovljenom Alasdair MacIntyre o racionalnosti osvrće na neke ideje o konceptu racionalnosti filozofa Alasdaira MacIntyrea. Dubravko TURALIJA napisao je članak na temu Discrepancies between the Masoretic Text and the Septuagint Versions of the Book of Proverbs: A Tempting New Solution

Uz ove radove, časopis Vrhbosnensia donosi i rubriku refleksija, prijevoda dokumenata te recenzije.