Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Nova web stranica Katoličkog bogoslovnog fakulteta

Nova internetska stranica Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu počela je s radom 27. veljače 2018. Nova internetska stranica je dobila novi vizualni izgled i nove sadržaje, s tim da će se pojedini sadržaji tijekom vremena dodavati i nadopunjavati. Sve ono što je bilo na staroj mrežnoj stranici uklopljeno je u novu, s tim da je moguć pristup poveznicom i na staru mrežnu stranicu Katoličkog bogoslovnog fakulteta.

Kao članica Univerziteta u Sarajevu, Katolički bogoslovni fakultet je u potpunosti prešao na domenu www.kbf.unsa.ba, s tim da će i stara domena www.kbf.ba biti dostupna još godinu dana.

Novu mrežnu stranicu je izradio djelatnik Fakulteta Denis Dobrovoljski, koji je inače zadužen za informatiku na KBF-u.