Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Zajednički master studij po nazivom „Međureligijski studiji i izgradnja mira“

Pristupnik prijavu na Natječaj za upis predaje osobno u Tajništvo KBF-a, ili šalje na adresu: Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu, Josipa Stadlera 5, 71 000 Sarajevo, s naznakom „Za natječaj“.

Uz prijavu treba priložiti:

     1. Molbu za upis
     2. Izvod iz matične knjige rođenih,
     3. Uvjerenje o državljanstvu,
     4. Diplomu i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini odnosno priznata diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini, a koji se vrednuje s najmanje 240 ECTS (Napomena: studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu. Studenti koji su prethodno visokoškolsko obrazovanje stekli izvan BiH a čiji su dokumenti u postupku priznavanja mogu predati potvrdu kao dokaz da je priznavanje u tijeku),
     5. Dvije fotografije (6 cm x 4 cm),
     6. Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

     

  Prijave na Natječaj za upis mogu se podnijeti od 8. lipnja do 28. rujna 2018.

  Kandidati koji ostvare pravo na upis u prvu godinu studija, osim već predanih dokumenata, podnose:

  – upisni, semestralni list i ŠV-obrazac,
  – indeks i
  – podatke o zdravstvenom stanju – liječničko uvjerenje.

  Za sve pojedinosti u svezi s upisom i studijem na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu možete se obratiti na e-mail: tajnistvo@kbf.unsa.ba ili na broj telefona 033/533-516.

   

  PREUZMI