Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Održano predavanje na temu: „Ljudska prava u katoličkom socijalnom razmišljanju: živa tradicija i neki hitni izazovi danas“

Američki profesor moralne teologije David Hollenbach, D. I. 19. lipnja 2018. održao je predavanje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu na temu „Ljudska prava u katoličkom socijalnom razmišljanju: živa tradicija i neki hitni izazovi danas“.

Skupini prisutnih profesora i zainteresiranih studenata iznio je razvoj katoličkog stava prema ljudskim pravima, u koja spada i sloboda religije, kakav je usvojen u dokumentima Drugog vatikanskog. Uvjeren je da je to učenje doprinijelo demokratizaciji u nekim zemljama, a među hitna pitanja ubrojio prijem izbjeglica.

Dr. Pavle Mijović, profesor filozofije i prodekan za nastavu, moderirao je raspravom koja je uslijedila. U njoj su sudjelovali dr. Zdenko Spajić, profesor kršćanske socijalne nauke i dr. Zorica Maros, profesorica moralne teologije.