Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Novi broj časopisa Vrhbosnensia (2018-1)

Krajem kolovoza 2018., iz tiska je izašao novi broj znanstvenog časopisa Vrhbosnensia, Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu. Radi se o prvom broju za godinu 2018.

Ivan Zelić u članku Bonifacij Kedrov i Maritainova filozofijaznanosti analizira Kedrovljevo izlaganje i kritiku Maritainove filozofije znanosti. Autor pokazuje da je Kedrov imao nakanu napraviti nepristrano i objektivno predstavljanje Maritainovih pogleda. Kedrov ipak nije u pravu u svojoj kritici jer neke od središnjih teza Maritinove filozofije nije dobro razumio. Ove posebno uključuju Maritainov spoznajni realizam, narav metafizike i naravne teologije i njegove poglede na odnose znanosti i filozofije prema vjeri.

Josip Knežević u članku ‘I ne uvedi nas u napast!’ Od evanđeoskog teksta do pape Franje, potaknut posljednjom knjigom pape Franje „Kad molite, govorite: Oče naš“ promišlja o Gospodnjoj molitvi, posebno o njezinom šestom zazivu ‘i ne uvedi nas u napast’.

Niko Ikić u članku Elementi skrivene sakramentalnosti u teologiji savezaotkriva i ukazuje na veću i nerazdvojnu učinkovitu relacijsku povezanost i ontološko-teološku isprepletenost u odnosu teologije saveza i teologije sakramenata, bez namjere da ih se sadržajno i kvalitativno poistovjeti, nego da ih se međusobno i sukcesivno poveže. U radu se prvo predstavljaju glavne temeljnice teologije saveza u Starom i Novom zavjetu, s međusobnom sličnošću i različitošću, zatim se relacijski u paralelama gleda sukcesivnost i isprepletenost teologije sakramenata u teologiji saveza.

Darko Tomašević u članku Egzegetska analiza i poruka 1 Iv 1,1 – 2,2analizira strukturalnoj podjelu Prve Ivanove poslanice o kojoj uvelike ovisi i kako protumačiti taj spis, to jest vidjeti koji su glavni naglasci koje je pisac htio priopćiti. Ovaj rad nudi prijedlog strukturalne podjele samo prvog dijela 1 Iv, i to 1 Iv 1,1 – 2,2 i na temelju toga tumači naznačeni tekst.

Zdenko Spajić u članku Prijepori oko izbornog zakona u BiH: Može li interes osobe biti u središtu javnog diskursa?analizira prijedloge za promjenu izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Prijedlozi za izmjenu izbornog zakona polariziraju se između „građanskog“ i „nacionalnog“ koncepta, iza čega se kriju stranački interesi. Drugi dio rada polazi od nekih postavki političke znanosti te argumentira da je u fragmentiranim društvima, kao što je bosanskohercegovačko, dužnost odgovornih političara graditi konsenzus oko bitnih pitanja kako se političko društvo ne bi dalje raslojavalo. Isto tako, istiće Spajić,  parlamentarna demokracija u BiH treba poštovati kako građansko načelo (donji dom), tako i nacionalno (gornji dom). Treći dio argumentira da je uloga vjerskih zajednica utjecati na promjenu javnog govora polazeći od interesa osobe koja je središte sveukupnog društvenog života. Crkva se u tome poslanju služi svojim društvenim naukom.

Ilija MARKOVIĆ u članku Izmjene kanona zakonika kanonskog prava iz 1983.: Od motu proprija Ad tuendam fidemdo motu proprija Magnum principiumprikazuje izmjene kanonskih odredbi u Zakoniku kanonskog prava iz 1983. koje su nastale u vremenskom periodu od 1998. do 2018.

Ivica Jurić u članku Pokreti i nove zajednice kao instrumenti formacije i evangelizacije, uočavajući krizu pastoralnog djelovanja Crkve na odgojnom području, u europskom i hrvatskom kontekstu, primjećuje nove, još uvijek neiskorištene mogućnosti, koje tek treba prepoznati, razborito vrednovati i integrirati u redoviti pastoralni program mjesne Crkve.

Uz ove radove, časopis Vrhbosnensia donosi i rubriku prikazi te recenzije. Pdf verzija Vrhbosnensie dostupna na linku: VRHBOSNENSIA