Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Započeo susret hrvatskih pastoralnih djelatnika iz Zapadne Europe

Ovaj događaj odvija se u organizaciji Hrvatskog dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni u Sarajevu, a 25. rujna započeo je njegov radni dio molitvom sudionika i pozdravima.

Pozdravna obraćanja imali su delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivica Komadina i ravnatelj dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu vlč. dr. Tomislav Markić. Sudionike su pozdravili i zaželjeli im dobrodošlicu pomoćni vrhbosanski biskup mons. dr. Pero Sudar, predsjednik Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu, i preč. Darko Tomašević, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta koji je domaćin susreta.

„Hrvatska inozemna pastva je našoj Crkvi doista važna komponenta, njezine pastoralne djelatnosti ali i njezino crkveno biće te narod kao takav. S jedne strane to je bolna činjenica, a s druge strane to se pokazalo kao jedna ohrabrujuća i obogaćujuća stvarnost i za Crkvu i za narod. Nas sigurno boli, pogotovo u ovim vremenima, sve ovo što se događa s odljevom našeg naroda“, kazao je biskup Pero podsjetivši kako su selidba i kretanja naroda od početka ljudske povijesti stalnost. „Iako je to bolna činjenica, ako se smjesti u globalnu sliku svijeta, onda ona tu može možda izgledati posve drukčije, gotovo normalno“, dodao je mons. Sudar istaknuvši i da je tema susreta aktualna, nezaobilazna i značajna u današnjem vremenu i prilikama gibanja stanovništva. Sudionike susreta je ohrabrio u njihovu poslanju među Hrvatima u svijetu, kojima pomažu na duhovnom i pastoralnom planu uklopiti se u životne tijekove.

„U Frankfurtu u Njemačkoj je Hrvatski dušobrižnički ured za Njemačku. On je centrala koja koordinira rad hrvatskih katoličkih misija i zajednica te već godinama organizira Godišnji pastoralni skup hrvatskih pastoralnih djelatnika iz Zapadne Europe. Na te skupove dolaze pastoralni suradnici ne samo iz Njemačke, već i iz Švicarske, Francuske te skandinavskih i drugih zemalja. Uvijek tome skupu nastojimo dati jednu temu s predavačima koji su iz te struke. Kako svake tri godine dolazimo u domovinu, ove smo godine u Sarajevu i susrećemo se na temu Iskustvo Crkve u multikulturalnom i multireligijskom svijetu (primjer BiH). Imamo predavače s katoličke te pravoslavne i islamske strane. Nastojimo kroz to i upoznati ovaj dio naše domovine – ima nekih kolega koji su prvi put u Sarajevu“, kazao nam je vlč. Ivica Komadina istaknuvši kako vjeruje da će ovaj susret sudionike obogatiti ne samo kroz aktualne teme i predavanja, već i na planu boljeg shvaćanja međureligijske kulture.

„Hrvatska inozemna pastva organizirana je već više od 50 godina u smislu središnjeg ureda – Ravnateljstva za dušobrižništvo Hrvata u inozemstvu. Mi koordiniramo radom ukupno 187 hrvatskih katoličkih župa, misija, zajednica i centara diljem svijeta. U Zapadnoj Europi nalazi se 131 i ovo je susret svećenika iz tog područja, a najveći broj dolazi iz Njemačke gdje se nalazi 96 naših misija i zajednica. U njima djeluje oko 200 svećenika, 50 časnih sestara, 50 pastoralnih suradnika laika. To je jedno doista veliko djelo naše Crkve da se brinu za pastoralne i duhovne potrebe naših iseljenika, a znamo da broj hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u cijelome svijetu prelazi broj od tri milijuna“, rekao nam je vlč. dr. Tomislav Markić.

Radni dio susreta započeo je uvodnim obraćanjem dr. Adolfa  Polegubića, pastoralnog referenta i urednika Žive zajednice, koji je predstavio bogat program sa šest predavanja: Međureligijski i međukulturalni dijalog u naučavanju Katoličke Crkve doc. dr. sc. Tomislava Kovača, Zagreb; Teološka dimenzija međureligijskog i međukulturalnog dijaloga prof. dr. sc. Nike Ikića, Sarajevo; Religijska i kulturalna različitost u BiH kao izazov za Katoličku Crkvu u Bosni i Hercegovini mons. dr. sc. Pere Sudara, Sarajevo; Doprinos franjevaca u međureligijskom dijalogu u Bosni i Hercegovini prof. dr. fra Ivana Šarčevića, Sarajevo; Doprinos Islamske zajednice u međureligijskom dijalogu u Bosni i Hercegovini / Teološka dimenzija međureligijskog i međukulturalnog dijaloga (islamska perspektiva) dr. sc. Dževade Šuško, Sarajevo; i Doprinos Srpske Pravoslavne Crkve u ekumenskom i međureligijskom dijalogu u Bosni i Hercegovini / Teološka dimenzija ekumenskog, međureligijskog i međukulturalnog dijaloga (pravoslavna perspektiva) izv. prof. dr. sc. Vladislava Topalovića, Foča.

Misno slavlje u sarajevskoj katedrali predvodit će, u utorak 25. rujna 2018. nadbiskup metropolit vrhbosanski Vinko kard. Puljić. U srijedu, 26. rujna predviđeno je duhovno-studijsko putovanje u Fojnicu i Kraljevu Sutjesku, a 27. rujna nastavak predviđenih predavanja.

Više o samom događaju može se vidjeti na: http://www.zivazajednica.de/