Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Održan diplomski ispit na KBF-u u Sarajevu

Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu u srijedu 14. studenoga 2018. godine devet studenta uspješno je privelo kraju svoje školovanje na ovoj visokoškolskoj ustanovi obranom svoje diplomske radnje te položenim tezarijem. Time su završili integrirani filozofsko-teološki studij u trajanju od pet godina i stekli pravo na akademsku titulu i stručno zvanje magistar/master teologije.

Nakon odslušanih i položenih svih predmeta, u pet godina studija, sljedeći studenti: Ivan Dragičević, Stipica Lešić, Dario Martić, Mario Jurišić, Dino Mustafi, Dario Radić, Dražen Skenderović, Nebojša Stipić te Željko Pasković su napisali i obranili diplomsku radnju te uspješno položili tezarij pred povjerenstvima koje su sačinjavali:  izv. prof. Darko Tomašević, predsjednik, doc. dr. Pavle Mijović, član, izv. prof. dr. Milenko Krešić, član; izv. prof. dr. Pavo Jurišić, predsjednik, doc. dr. Zdenko Spajić, član, doc. dr. Bernarda Horvat, član te  doc. dr. Dubravko Turalija, predsjednik, izv. prof. dr. Drago Župarić, član, doc. dr. Mario Bernadić, član.

Diplomiranim studentima želimo svako dobro u daljnjem životu i radu.