Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Nova knjiga u izdanju KBF-a „Arhitektura problema um-tijelo“

Sredinom studenoga, u  izdanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te suizdanju Glasa Koncila iz Zagreba, iz tiska je izašao knjiga doc. dr. sc. Pavla Mijovića naslovljena „Arhitektura problema um-tijelo“. Tema knjige klasični je filozofski problem um-tijelo te utjecaj moderne znanosti na nastanak istoga. Prof. dr. sc. Sulejman Bosto, jedan od recenzenata knjige napisao je:

“Rukopis knjige Arhitektura problema um-tijelo doc. dr. sc. Pavla Mijovića predstavlja iznimno zanimljivo i filozofski relevantno kritičko promišljanje problema odnosa uma i tijela, proble- ma koji ulaze u red fundamentalnih filozofskih, znanstvenih, teololoških pa i kulturoloških pitanja. Pojmovi uma i tijela te problem njihova određenja i odnosa, odnosno, njihova razumijevanja u kompleksnim povijesno-filozofskim i znanstveno-teorijskim kontekstima (kako u dijakronoj tako i u sinkronoj perspektivi naslovnog problema) – u knjizi Pavla Mijovića predmet su vrlo poticajne i pomne analize koju autor naziva „anatomijom problema“, imajući u vidu i (tradicionalnu) povijesno-filozofsku i prirodoznanstvenu evoluciju problema, njegove unutarnju strukture i dinamike, posebice u horizontu moderne epohe, odnosno, u vremenu dominacije pozitivno-znanstvene slike svijeta i njezinog scijentističkog dogmatizma.”

Drugi recenzent, izv. prof. dr. sc. Nenad Malović napisao je o knjizi:

“Pavle Mijović knjigom Arhitektura problema um – tijelo čitateljstvu nudi izvorno znanstveno djelo na hrvatskom jeziku i predstavlja važan doprinos akademskoj diskusiji o odnosu uma i tijela i to ne samo s gledišta pojedinih elemenata njihova odnosa, nego u smislu distanciranog kritičkog čitanja vremenske i epistemološke geneze toga problema. Autor se ne bavi „sitnicama“ nego u prvi plan stavlja bitne elemente nastanka i razvoja (ne propuštajući ipak navesti one pojedinosti koje su, barem propedeutski, važne za bolje razumijevanje cjeline), a koji se tijekom stoljetnih rasprava nerijetko gube iz vida, što rezultira iscrpljuljućim polemikama o dijelovima koji više nemaju nikakve veze s cjelinom. Ovim djelom Mijović ne želi biti i nije polemičan, nego poziva sve sudionike diskursa, a posebno filozofe, da, zbog intelektualne iskrenosti, odvrate pogled od detalja i najprije prepoznaju i prihvate novu platformu diskursa, koja proizlazi iz suvremene paradigme složene znanosti, te potom na toj novoj podlozi i iz nove perspektive promisle nove mogućnosti filozofske interpretacije.”