Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Održan diplomski ispit 11. lipnja 2019. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu

Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu u utorak, 11. lipnja 2019. održan je Diplomski ispit pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. Niko Ikić, predsjednik, doc. dr. Mario Bernadić, član i doc. dr. Dubravko Turalija, član. Ispitu je pristupila studentica Barbara Jelušić koja je uspješno privela kraju svoje školovanje na ovoj visokoškolskoj ustanovi obranom svoje diplomske radnje te položenim diplomskim ispitom – tezarijem. Time je završila integrirani filozofsko-teološki studij u trajanju od pet godina i stekla pravo na akademsku titulu i stručno zvanje magistar teologije.