Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Održan simpozij Fenomen migracija u suvremenom trenutku

U petak, 8. 11. 2019., na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održan je međunarodni simpozij “Fenomen migracija u suvremenom trenutku”. Simpozij je, uz organizatora, omogućila Fondacija Konrad Adenauer a aktualna tematika uklopila se u projekt Univerziteta u Sarajevu koji ove godine obilježava 70 godina postojanje, te organizira seriju aktivnosti pod nazivom Sedam okruglih stolova o obrazovanju.

Uvodne riječi uputio je dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta, izv. prof. dr. Darko Tomašević, koji je pozdravivši sve prisutne istakao kako je tematika simpozija aktualna i zahtijeva dublju analizu. Odabir predavače, njihov akademski, profesionalni i ljudski profil jamac je da će teme biti obrađene na znanstveno validan način.

Prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Aleksandra Nikolić uputila je također prigodnu poruku istaknuvši radost što je Katolički bogoslovni fakultet ovim Simpozijem dio Sedam razgovora o obrazovanju, programskih aktivnosti koje se odvijaju u okviru proslave 70 godina Univerziteta u Sarajevu.

Prof. dr. sc. Pavo Barišić, istaknuti profesor filozofije i javni djelatnik održao je prvo predavanje na Simpoziju naslovljeno Izazovi migracija za demokraciju u kojemu je stavio u odnos demokraciju i izazove s kojima se susreće u aktualnim okolnostima, posebice uslijed migrantske krize.

Pater mr. sc. Tvrtko Barun, ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice (JRS) u jugoistočnoj Europi, inače dobitnik priznanja Europskog parlamenta Europski građanin, koje se dodjeljuje za iznimna dostignuća u promicanju europskih vrijednosti održao je predavanja naslovljeno Iskustvo i plodovi djelovanje isusovačke službe za izbjeglice u BiH. Pater Barun podijelio je sa skupom svoje ekstenzivno iskustvo vezano za rad s migrantima i izbjeglicama, donoseći određene institucionalne probleme i mogućnosti nadilaženja istih.

Prof. dr. sc. Nerzuk Ćurak, doktor političkih znanosti, redoviti profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, esejist, znanstveni publicist, novinar, urednik, javni intelektualac, mirovni aktivist izlagao je na temu Migracije i nova epoha mira. Doc. dr. sc. Zdenko Spajić pristupio je fenomenu migracija iz perspektive društvenog nauka Crkve s temom naslova Migrant između prava i stvarnosti. Konstatirao je kako pravo na mobilnosti pripada temeljnim ljudskim pravima a također i obveza razvijenijih društava da, na temelju solidarnosti, prime migrante u potrebe. Nažalost diskrepancije između deklariranih prava i ostvarenja istih se u suvremenom trenutku pojačava. Doc. dr. sc. Oliver Jurišić u izlaganju Televizijski jezik i migrant. Adequatio uma i zabave pristupio fenomen migracija iz perspektive medijskih informacija.

Nakon izlaganja uslijedila je otvorena rasprava za vrijeme koje se raspravljalo o određenim stvarima vezanim za migrantsku krizu i demografske izazove.