Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Nova knjiga u izdanju KBF-a Sarajevo: Život, ljudi i običaji u Bibliji

Krajem 2019. godine iz tiska je izašla knjiga profesora i dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu dr. sc. Darka Tomaševića Život, ljudi i običaji u Bibliji. Knjiga predstavlja život i običaje biblijskih ljudi. Donijeti su prikazi iz svakodnevnog života ljudi koji su živjeli tisućama godina prije nas, a kojima se Bog u svojoj providnosti objavio i izabrao da budu njegov narod. Knjiga donosi nove i zanimljive detalje iz života biblijskih ljudi da bi čitatelje potaknulo da i sami prelistavaju Sveto pismo i tako bolje upoznaju biblijske ljude i običaje. Želja autora je, kako to ističe u uvodu knjige, da čitateljima upoznavajući Bibliju, njezine ljude, život i običaje, raste ljubav prema objavljenoj Božjoj Riječi. Knjiga Život, ljudi i običaji u Bibliji, kako se i ističe u uvodu „nije sveobuhvatna studija svih običaja i svega što je povezano sa životom biblijskih ljudi. To je samo početak – želja malo više približiti život biblijskog čovjeka današnjim ljudima.“

Recenzenti knjige dr. Mato Zovkić i Dubravko Turalija ističu da ovom  novom knjigom profesor Tomašević pomaže studentima teologije i drugim zainteresiranim čitateljima Biblije  da s radošću ulaze u biblijske događaje i prizore. Poslužio se enciklopedijskim pristupom kako bi fragmentarno obradio ono najvažnije od brojnih biblijskih tema, koje su po sebi, još uvijek, neiscrpan izvor kako novih nalaza, tako i egzegetskih prijepora. U svojoj cjelini djelo se doima poput neilustriranoga atlasa u kojemu se razotkrivaju važne informacije koje su jezgrovito sažete u konvencionalne, za većinu bibličara prihvatljive koncepte. Djelo je korisno i zbog toga što u samome tekstu donosi ne samo isječke nego i cijele biblijske navode koji govore o naslovljenome subjektu, što dodatno olakšava čitatelju uvid u osnovnu biblijsku građu.

Knjiga je podijeljena u 8 cjelina i na 250 stranica obrađuje sljedeće teme: Mjesta stanovanja biblijskih ljudi; Obitelj u Bibliji; Žene u Bibliji; Djeca u biblijskoj obitelji; Brak u Starom zavjetu; Brak u Novom zavjetu; Rođenje djece u Bibliji; Djetinjstvo i mladost u Bibliji; Hrana biblijskog čovjeka; Gostoljubivost u Bibliji; Bolest i zdravlje (osobna higijena); Geografija Svete Zemlje; Život u Svetoj Zemlji povezan s poljoprivredom; Minerali, metali i drago kamenje u Bibliji; Životinje u Bibliji; Ptice u Bibliji; Ribe u Bibliji; Gmazovi i kukci u Bibliji; Bilje u Bibliji; Voće u Bibliji; Drveće u Bibliji; Alati i pribor kojim su se koristili biblijski ljudi;  te Biblijski ljudi i trgovina.

Knjiga je izašla u izdanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, u nizu „Radovi“, kao dvadeset deveta knjiga tog niza. Suizdavač knjige je Glas Koncila iz Zagreba.

Djelo se može nabaviti na KBF-u, po cijeni od 25 KM.