Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

IZVJEŠĆE POVJERENSTVA S PRIJEDLOGOM ZA IZBOR

Preminula dr. Vikica Vujica

Profesorica Vikica rođena je u Kaknju 9. siječnja 1977., kao najstarije od troje djece u obitelji Ane i pok. Nikice, stalno nastanjenih u...

N A T J E Č A J za izbor suradnika na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Na temelju članka 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), članka 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu...

N A T J E Č A J za izbor suradnika na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Na temelju članka 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), članka 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu...