Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Preminula dr. Vikica Vujica

Profesorica Vikica rođena je u Kaknju 9. siječnja 1977., kao najstarije od troje djece u obitelji Ane i pok. Nikice, stalno nastanjenih u župi Brestovsko kod Kiseljaka, gdje je završila osnovnu školu. Srednjoškolsko obrazovanje završila je u Kiseljaku 1995. Kada je te jeseni željela upisati Franjevačku teologiju u Sarajevu, oni još uvijek nisu primali vjernice laikinje za redovite studentice. Zato se upisala na Vrhbosansku teologiju gdje je i diplomirala 2002. Prvi posao pri Crkvi bilo joj je novinarsko iskustvo u Katoličkom tjedniku. U jesen 2004. upisala je postdiplomski studij religija u Rimu. Njezina magistarska radnja, ocijenjena odličnim, tiskana je u obliku knjižice na talijanskom jeziku 2008.

Od 2011. do 2016. dr. Vujica je djelovala kao asistentica na katedri fundamentalne teologije na sarajevskom Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Potom je u Dubrovniku 2016. bila pročelnica Ureda za brak i obitelj Dubrovačke biskupije.

Na Fakultetu misiologije Papinskog sveučilišta Gregoriana 28. lipnja 2017. obranila je doktorsku disertaciju na temu Misticismo per il dialogo interreligioso: Una proposta attraverso gli studi di Raimon Panikkar e Thomas Merton  Misticizam za međureligijski dijalog: prijedlog kroz studij Raimona Panikkara i Thomasa Mertona.

Potom je kratko predavala i na Teološko-katehetskom odjelu Sveučilišta u Zadru.

Njezino posljednje radno iskustvo bilo je na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu, gdje je radila na Odjelu za studentski standard i potporu studentima.

Nekadašnjoj kolegici u profesiji i dragoj profesorici neka Gospodin podari pokoj vječni, i svjetlost vječna neka joj svijetli! Počivala u miru!

J.P., KT

Preuzeto: https://www.nedjelja.ba/hr/vijesti/hrvatska/preminula-dr-vikica-vujica/15607