Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Nacional dan svjesnosti o knjižnicama

Ove godine obilježavanje Nacionalnog dana svjesnosti o knjižnicama u Bosni i Hercegovini desit će se 30. listopada. Aktivnosti kojim će...

OBRANA RADA – BOJAN TOPIĆ I MEDINA FAZLIĆ

Dana, 26. listopada  2020. godine Medina Fazlić i Bojan Topić obranili su magistarske radnje na master studiju Međureligijski stuidij i...

Obrana magistarskog rada – Bojan Topić

Obrana magistarskog rada – Medina Fazlić

N A T J E Č A J za izbor na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

N A T J E Č A J za izbor na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

II CIKLUS MEĐURELIGIJSKI STUDIJI I IZGRADNJA MIRA KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA NA NATJEČAJ ZA UPIS MASTER STUDIJ „MEĐURELIGIJSKI STUDIJI I IZGRADNJA MIRA“

  Prezime  i ime kandidata 1. Ahmethodžić (Šaćir) Alma 2. Alibašić Mubina 3. Bilalović Haris 4. Hadžihafizbegović Edin 5. Hodžić...

Obilježen blagdan sv. Luke – dan Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Euharistijskim slavljem u sjemenišnoj crkvi sv. Ćirila i Metoda u Sarajevu i prigodnom akademijom u dvorani Pavla VI. na Katoličkom...

LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA NA NATJEČAJ ZA UPIS MASTER STUDIJ „MEĐURELIGIJSKI STUDIJI I IZGRADNJA MIRA“

  Prezime  i ime kandidata Fakultet Status 1. Ahmethodžić (Šaćir) Alma UNSA, Filozofski fakultet (profesor filozofije i sociologije) Vanredni 2....