Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

II CIKLUS MEĐURELIGIJSKI STUDIJI I IZGRADNJA MIRA KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA NA NATJEČAJ ZA UPIS MASTER STUDIJ „MEĐURELIGIJSKI STUDIJI I IZGRADNJA MIRA“

  Prezime  i ime kandidata
1. Ahmethodžić (Šaćir) Alma
2. Alibašić Mubina
3. Bilalović Haris
4. Hadžihafizbegović Edin
5. Hodžić Ehlimana
6. Janko Dražen
7. Jovanović Elizabet
8. Lushta Rexhep
9. Mujezinović Muamer
10. Posavljak Mujo