Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Održan međunarodni simpozij u povodu 1600. obljetnice smrti sv. Jeronima “Ignorantia Scripturae, ignorantia Christi est”

U četvrtak i petak, 5. i 6. 11. 2020., na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održan je međunarodni simpozij u povodu 1600. obljetnice smrt sv. Jeronima “Ignorantia Scripturae, ignorantia Christi est”. Moderator simpozija bio je doc. dr. Josip Knežević, profesor patrologije i kršćanskog nauka na Katoličkom bogoslovnom fakultetu.

Simpozij je otvoren u četvrtak u poslijepodnevnim satima. Uvodne riječi uputio je dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta, prof. dr. Darko Tomašević, koji je pozdravivši sve prisutne istakao kako je tematika simpozija aktualna i zahtijeva dublju analizu. Odabir predavače, njihov akademski, profesionalni i ljudski profil jamac je da će teme biti obrađene na znanstveno validan način.

Simpozij je otvoren predavanjem doc. dr. Hrvoja Kalema, profesora fundamentalne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, pod naslovom „Riječ Božja koja nas pretječe, Sveto pismo kao duša teologije.“

Budući da zbog pandemije nije mogao nazočiti u Sarajevu, prof. dr. Ivan Bodrožić profesor na Katedri povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, održao je predavanje video vezom na temu „Nepoznavanje Pisma je nepoznavanje Krista.“ Nakon ova dva predavanja uslijedila je otvorena rasprava za vrijeme koje se raspravljalo o određenim pitanjima vezanim za Sveto pismo i tradiciju.

Simpozij je nastavljen u petak prijepodne a prvo predavanje održao je prof. dr. sc. Predrag Dragutinović, redoviti profesor na Katedri Svetog pisma Novog Zavjeta na Pravoslavnom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. On je u predavanju pod naslovom „Lectio divina u pravoslavnom Predanju i savremenoj biblijskoj hermeneutici“ predstavio neke uvijek aktualne teme i pitanja o Svetom pismu iz pravoslavne teologije.

Predavanje na temu „Korištenje Svetoga pisma za sveto i plodonosno vršenje svećeničke službe“ održao je izv. prof. dr. Ivan Čatić, profesor pri Katedri Svetog pisma Novog Zavjeta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku. Profesor je u svome izlaganju govorio o povezanosti svećeništva i Svetog pisma. Budući da nije mogao fizički nazočiti u Sarajevu predavanje je održao video vezom.

Nakon rasprave i stanke uslijedila su posljednja dva predavanja. Prof. dr. Mato Zovkić, profesor emeritus održao je predavanje pod naslovom „Prijevod Svetog pisma: Pastoralni ili teološki?“ u kojem se osvrnuo na tradicionalne i suvremene prijevode Svetoga pisma.

Posljednje predavanje o odnosu Svetog pisma i predsaborskih enciklika „Tri velike predsaborske papinske enciklike“, održao je profesor Svetog pisma Starog Zavjeta na KBF-u u Sarajevu, izv. prof. dr. Dubravko Turalija.

Nakon završne otvorene rasprave, moderator doc. dr. Josip Knežević zahvalio je predavačima i svima ostalima na sudjelovanju čime je simpozij završen.