Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

NOVA KNJIGA U IZDANJU KBF-A U SARAJEVU

U siječnju 2021. u izdanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te suizdanju Glasa Koncila iz Zagreba iz tiska je izašla knjiga Mauricea Gilberta pod naslovom „Učitelji mudrosti govore“. Prevoditelji na hrvatski jezik su izv. prof. dr. Dubravko Turalija, profesor na Katedri Svetog Pisma SZ i doc. dr. Hrvoje Kalem, profesor na Katedri fundamentalne teologije. Knjiga je, pored uvoda i zaključka, podijeljena na pet poglavlja koja obrađuju: Knjigu Izreka, Knjigu o Jobu, Knjigu Propovjednikovu (Kohelet), Knjigu Sirahovu i Salomonovu mudrost.

Prevoditeljima čestitamo na uloženom trudu i radu.