Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Nadbiskup Stadler i financije: gradnje, nekretnine i poslovi

Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu u suizdanju s Glasom Koncila iz Zagreba objavio je novu knjigu izv. prof. dr. Milenka Krešića naslovljenu Nadbiskup Stadler i financije: gradnje, nekretnine i poslovi. Kao što sam naslov kaže, glavna tema knjige je financijsko poslovanje nadbiskupa Stadlera, tema koja do sada u inače bogatoj bibliografiji o nadbiskupu Stadleru nije sustavno obrađena a izazivala je razne sumnje i pitanja osobito u kontekstu njegove beatifikacije. Prof. Krešić je na temelju dostupne arhivske građe obradio Stadlerovo financijsko poslovanje počevši od njegova dolaska u Sarajevo pa do njegove smrti. Kad je došao u Sarajevo u siječnju 1882. Vrhbosanska nadbiskupija kao institucija nije posjedovala nikakva ni pokretna ni nepokretna dobra. U sljedećih 30-ak i nešto godina kao stalni dužnik, kroz razne financijske uspone i padove, nadbiskup Stadler je Vrhbosanskoj nadbiskupiji i sestrama Služavkama Malog Isusa ostavio pozamašnu imovnu bez ikakvih dužničkih opterećenja.