Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Obnova liturgije Velikog petka kod protestanata u Njemačkoj

Iz tiska izašla nova knjiga Dr. Ivana Rake pod naslovom „Die Karfreitagsliturgie in den evangelischen Kirchen in Deutschland. Entwicklung, Struktur und Theologie“ (Obnova liturgije Velikog petka kod protestanata u Njemačkoj. Razvoj, struktura i teologija) u izdanju izdavačke kuće Dr. Kovač.

Liturgijskom istraživanju proslave Velikog petka u protestantskim regionalnim crkvama do sada se poklanjalo iznenađujuće malo pažnje. To stoji u potpunoj suprotnosti s naglaskom na Veliki petak kao najveći blagdan protestantskih crkava. Liturgijsko slavlje Velikog petka do sada je bilo slabo istraženo, pa ova knjiga pokušava smanjiti veliku prazninu koja postoji na ovu temu. U tu svrhu autor provodi temeljna istraživanja, sustavno se pozivajući na primarne izvore razdoblja reformacije tzv. Kirchenordnungen (16. st.) različitih domena na njemačkom govornom području. Oni daju pregled kako se Veliki petak slavio neposredno nakon reformacije i kako se proslava Velikog petka odvojila od rimske tradicije. Autor daje koristan pregled trajnih tradicija i reformatorskih inovacija liturgije Velikog petka. Drugo polazište knjige su protestantske liturgijske knjige odabranih protestantskih regionalnih crkava od 19. stoljeća nadalje, od kojih se može utvrditi dubinska razrada liturgijskih knjiga od strane crkava. Autor na sustavan način analizira strukturu slavlja Velikog petka kao  i predviđeni materijal. Iz materijala i biblijskih tekstova može se uzdići teologija Velikog petka, pogotovo iz  pojedinih liturgijskih knjiga pojedinačne regionalne crkve. Završni dio knjige posvećen je ovom istraživanju teologije Velikog petka. Pored biblijskih tekstova, autor obrađuje i sustavne vidove koji se mogu izdvojiti iz liturgijskih knjiga, poput antropologije, kristologije, soteriologije i Ars moriendi liturgijske proslave Velikog petka. Kao rezime, autor prikazuje egzemplarno signifikantno razvijanje liturgije Velikog petka u pogledu izgleda i sadržaja.

Knjigu se može naručiti online preko Amazona ili preko izdavačke kuće Dr. Kovač https://www.verlagdrkovac.de/978-3-339-12174-5.htm