Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Posjeta Ministrice visokog obrazovanja KS i rektora Univerziteta u Sarajevu

Dana 23. 4. 2021. godine ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof. dr. Melika Husić-Mehmedović i rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Rifat Škrijelj, u pratnji pomoćnice ministrice Azre Ivazović, su u sklopu obilaska visokoškolskih ustanova u sklopu Univerziteta posjetili Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu. Tom prigodom dekan fakulteta dr. Darko Tomašević upoznao je goste s radom i djelovanjem KBF-a kao i poteškoćama u vrijeme covid-a  i budućim planovima fakulteta. Uz dekana su na susretu bili i prodekani KBF-a dr. Oliver Jurišić, dr. Josip Knežević i dr. Šimo Maršić. Dekan se osvrnuo na važnost koju KBF ima za mjesnu Crkvu i istaknuo studijski projekt kojega tri teološka fakulteta u BiH provode već nekoliko godina pod imenom Međureligijski studiji i izgradnja mira. Zahvalio je ministrici i rektoru Univerziteta na dosadašnjoj podršci fakultetu. Ministrica je upoznala dekana s trenutnim aktivnostima koje ministarstvo provodi kako bi se neki važni procesi na području visokog obrazovanja pokrenuli i zahvalila na doprinosu kojim KBF aktivno sudjeluje u grupaciji humanističkih nauka. Rektor je još jednom istaknuo važnost i potrebu da fakulteti kao što su KBF i Fakultet islamskih nauka budu sastavni dio Univerziteta čime doprinose bogatstvu i raznolikosti Univerziteta i visokog obrazovanja u BiH.