Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

IZAŠAO NOVI BROJ ČASOPISA VRHBOSNENSIA

Iz tiska je izašao novi broj znanstvenog časopisa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu Vrhbosnensia. Radi se o prvom broju za godinu 2021.

Ivan RAKO autor je članka na njemačkom jeziku „Die Karfreitagsfeier in Jerusalem (4. Jh.)“. Ovaj se članak bavi liturgijskim slavljem Velikog Petka, posebno u Jeruzalemu, kako je to opisala hodočasnica Egeria u svom izvještaju o hodočašću s kraja 4. stoljeća.

Oliver JURIŠIĆ u članku “Christos Yannaras: Metafizička struktura osobe” predstavlja metafizičku strukturu osobe koju je razvio ovaj grčki filozof i teolog.

Anton JAMNIK autor je članka na engleskom jeziku „Ethics, Communication, religious dialogue in global world“. U našem globalnom svijetu religijska uvjerenja opet igraju temeljnu ulogu u stvaranju kulturne skupine i društva. To je zbog činjenice jer religijska uvjerenja daju definiciju društvu u cjelini, ili bolje rečeno, određenoj društvenoj skupini koja postoji u njemu.

Mato ZOVKIĆ, „Jeronimov prijevod knjige o Tobiji“. Motiviran od pape Damaza, financijski podržavan od nekih biskupa i skupine obrazovanih kršćanki Rima, Jeronim je prevodio pojedine knjige SZ u Betlehemu između god. 388. i 405.  Jedna od njih je i knjiga o Tobiji o čemu piše autor ovog članka.

Marinko PERKOVIĆ, u članku „Evanđeoska logika razmišljanja u djelima fra Zvjezdana Linića“, želi dokazati da je evanđeoska logika razmišljanja nadahnjivala djela hrvatskog karizmatika fra Zvjezdana Linića. Ne ulazeći u pojedine karizmatske teme koje je on obradio, već govoreći o konceptu patnje u njegovim djelima, autor je mišljenja da je i kao karizmatik Linić promicao nepobitna evanđeoska, a opet posadašnjena načela. U zaključnim mislima sažima da je služenje Bogu, Crkvi i ljudima iz ljubavi, glavna poruka Linićevih djela.

Vinka BEŠLIĆ autor je članka „Glazbeno oblikovanje misnog ordinarija Sanctusa“. Sanctus je hvalospjev i aklamacija, kod čijeg uglazbljivanja treba pripaziti da je melodija manjeg raspona, upravo radi sudjelovanja svih aktera u liturgijskom slavlju. Ovo zahtjeva ne samo stručno glazbeno nego i teološko osposobljavanje crkvenih glazbenika i voditelja crkvenog pjevanja.

Pero ARAČIĆ i Anto PAVLOVIĆ u članku „Rubni i napušteni: naglasci na Stadlerovu radu onda i danas“, propituju profil nadbiskupa vrhbosanskoga Josipa Stadlera pod vidom utjecaja njegova ranog djetinjstva i opredjeljenja da cijeli svoj život, djelovanje, sredstva usmjeri na uspostavu struktura kako materijalnih, tako i ljudskih kako bi osigurao pomaganje potrebnih.

Mile VIDIĆ, „Schopenhauerov utjecaj na Freudovu psihoanalitičku teoriju nesvjesnog i seksualnosti“. U ovom radu autor se bavi promišljanjem o dosegu Schopenhauerova utjecaja na Freuda i njegovu psihoanalizu. Analizira se Schopenhauerov mogući utjecaj na Freuda u njegovu osnovnom poimanju psihoanalize.

Uz ove radove, časopis Vrhbosnensia donosi i rubrike “Prikazi” i “Recenzije”. U rubrici “In memoriam” sjećamo se pokojnog fra Serafina Hrkaća.

Svi članci časopisa Vrhbosnensia uskoro bi trebli biti dostupni na portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske: hrčak.srce.hr