Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

OBRANA RADA – ŽELJKA ERGELAŠEV

Studentica master studija “Međureligijski studij i izgradnja mira” Željka Ergelašev branit će magistarski rad pod naslovom: “Caritas u službi pomirenja u BiH” u utorak28.09.2021. godine u 12 sati na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Ispitno povjerenstvo:

Izv. prof. dr. Pavle Mijović, predsjednik

Izv. prof. dr. Šimo Maršić, mentor član

Izv. prof. dr. Mustafa Hasani, član

Tajništvo KBF-a