Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

UČESNICI 6. STAFF WEEKA-A U POSJETI KBF-u

U okviru 6. Staff week-a (Tjedan obuke za osoblje), koji se od 11. do 15. listopada 2021. godine održava na Univerzitetu u Sarajevu, učesnici su 13. listopada posjetili nekoliko organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu: Akademiju likovnih umjetnosti, Muzičku akademiju, Katolički bogoslovni fakultet i Fakultet islamskih nauka.

Na Katoličkom bnogoslovnom fakultetu su ih dočekali doc. dr. Josip Knežević, prodekan za znanost i međunarodnu suradnji i djelatnik Fakulteta Mario Jurišić. Doc. dr. Knežević upoznao ih je s poviješću KBF-a i studijem koji se danas na njemu izvodi. Sudionici su također posjetili crkvu sv. Ćirila i Metoda te uživali u pogledu na Sarajevo na terasi Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa.

Učesnici 6. Staff weeka dolaze sa Politehničkog instituta u Portalegri (Portugal), Vytautas Magnus Univerziteta (Litvanija), Univerziteta u Evori (Portugal), Katoličkog univerziteta u Valensiji (Španjolska), Katoličkog univerziteta u Lillu (Francuska), Univerziteta Santiago de Compostela (Španjolska), Univerziteta primijenjenih nauka Burgenland (Austrija), Univerziteta u Sarajevu (BiH).