Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

SUSRET MOSTARSKO-DUVANJSKOG BISKUPA I REKTORA UNSA

Msgr. Petar Palić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski, i dr. sc. Marko Šutalo, docent na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru, posjetili su danas Univerzitet  u Sarajevu gdje su se susreli sa rektorom prof. dr. Rifatom Škrijeljom i prof. dr. Darkom Tomaševićem, dekanom Katoličkog bogoslovnog fakulteta.

Tokom susreta predstavljen je rad Teološko-katehetskog instituta, te su razmatrani aspekti daljeg funkcioniranja i organizacije rada i djelovanja Instituta kroz saradnju sa Katoličkim bogoslovnim fakultetom i Univerzitetom u Sarajevu.

Teološko-katehetski institut u Mostaru (https://tkim-mostar.ba/) visokoškolska je znanstveno-nastavna ustanova mostarsko-duvanjske i trebinjsko-mrkanske biskupije.  Osnovan je 1987. s naslovom Teološki institut u Mostaru, kao područni odjel Vrhbosanske katoličke teologije u Sarajevu, u skladu sa zahtjevima Drugoga vatikanskog koncila i potrebama mjesne Crkve za duhovnom i teološkom izobrazbom katoličkih laika. TKIM ima obilježje visokoškolskoga znanstveno-nastavnoga crkvenog učilišta teološko-katehetskih i religijsko-pedagoških znanosti. Na njemu se poučava u bogoslovnim i filozofskim znanostima, religijskoj pedagogiji i katehetici, te drugim društvenim i humanističkim znanostima koje pripadaju kršćanskoj i općoj kulturi. (unsa.ba)