Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

NATJEČAJ – DOLAZNA MOBILNOST STUDENATA

Sveučilište u Splitu dana  22. ožujka 2022. raspisuje Natječaj za dolaznu mobilnost studenata između programskih i partnerskih država u okviru Erasmus+ programa, Ključna aktivnost 1 (KA107) – omotnica IPA – Sarajevo, BiH. 

Više na linku: https://www.unist.hr/me%C4%91unarodna-suradnja/me%C4%91unarodna-razmjena-i-natjecaji/natjecaji/ka107-natjecaji-za-dolazne-studente-i-osoblje/natjecaj-za-dolaznu-studentsku-mobilnost-izme%c4%91u-programskih-i-partnerskih-drzava-u-okviru-erasmus-programa-ka107-sarajevo-1