Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

NOVI MAGISTAR IZGRADNJE MIRA

Studentica Alma Ahmethodžić obranila je 29. travnja 2022. magistarski rad na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu pod naslovom: „Aktualnost homo sacera i moralna kriza modernog doba“. U povjerenstvu su bili: prof. dr. hfz. Kenan Musić, predsjednik, izv. prof. dr. Dubravko Turalija, član, izv. prof. dr. Pavle Mijović, mentor član. 
Ovim je kolegica Alma Ahmethodžić postala 13. magistar međureligijskih studija i izgradnje mira!
Iskrene čestitke!