Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

ODRŽANO GOSTUJUĆE PREDAVANJE

Martin Klapetek, profesor na odsjeku za filozofiju i religijske znanosti Teološkog fakulteta Sveučilišta South Bohemian u České Budějovice, održao je na našem Fakultetu 4. svibnja 2022. predavanje “Study of Religions in Czech Republic”. Predavanje je održano u sklopu Erasmus+ programa.

U sklopu istog programa zajedno s prof. Klapetekom u Sarajevu na međunarodnoj razmjeni boravi i djelatnica Teološkog Fakulteta České Budějovice Martina Hlavačova.

Foto: Martina Hlavačova