Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

ERAMUS+ MOIBLNOST U ĐAKOVU

U okviru plan mobilnosti iz Erasmus+ projekta No. 2020-1-HR01-KA107-077403 koji se odnosi na Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u svrhu stručnog usavršavanja, Sanja Miličević, tajnik Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, od 7. do 11. lipnja boravila je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu.

U sklopu ovoga posjeta održan je susret s Upravom Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, tajnicom Fakulteta, Uredom za kvalitetu te prodekanicom za nastavu i studente u svrhu analize i usporedbe trenutnoga organizacijskoga djelovanja s ciljem prenošenja dobre prakse i planiranja strategije rješavanja potencijalnih preprjeka buduće suradnje s naglaskom na: strateško planiranje upravljanja visokim učilištem; standarde kvalitete u reakreditacijskom postupku; zaštitu osobnih podataka; ustroj mentorskog sustava potpore studentima te organizaciju izvannastavnih aktivnosti studenata.

Za svoje posjete Sanja Miličević, sudjelovala je i u aktivnostima 2. Teologijade, duhovno-intelektualnog susreta studenata teologije.  Uz studente s Katoličkih bogoslovnih fakulteta iz Zagreba, Splita, Zadra, Mostara, sudjelovali su i studenti KBF u Sarajevu, Dario Adžić i Ilija Bilanović.

Realizirana posjeta KBF-u Đakovu bila je pozitivno i korisno iskustvo, te se nadamo nastavku suradnje između dvije institucije.