Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE

N A T J E Č A J 

za dodjelu stipendije u vidu smještaja tijekom redovitog studija

na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

 

Studenti koji se natječu za dobivanje stipendije u vidu smještaja u Studentskom domu FONSS na adresi Ljubljanska 3 ili Župnom uredu Katedrala – Presveto Srce Isusovo na adresi Josipa Stadlera 2, moraju biti upisani u prvu godinu integriranog filozofsko-teološkog studija kao redoviti studenti na Katoličkom bogoslovnom fakultet Univerziteta u Sarajevu. Uz to važan je prosjek ocjena ostvaren u srednjoj školi, a gleda se i financijska situacija i broj članova obitelji iz koje student dolazi.

Stipendiju može dobiti student – laik koji udovoljava sljedećim uvjetima:

  • da je upisan u prvu godinu integriranog filozofsko-teološkog studija kao redoviti student na Katoličkom bogoslovnom fakultet Univerziteta u Sarajevu
  • da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi

Prijava na natječaj sadrži:

  1. Obvezna dokumentacija:

– popunjen prijavni list (obrazac se može naći i popuniti na linku ObrazacStipendija: 2021-2022.pdf),

– zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom i vlastoručnim potpisom,

– uvjerenje o upisu u I. godinu integriranog filozofsko-teološkog studija u statusu redovitog studenta,

– potvrda o prosjeku ocjena (preslika/kopija svjedodžbe o završenom srednjem školovanju iz koje je vidljiv ostvareni prosjek),

– ovjerena osobna izjava o neprimanju stipendije od drugih ustanova,

– ovjerena kućna lista (dostupna u mjesnim općinskim uredima),

– potvrda o visini posljednjih triju plaća, odnosno posljednjih triju mirovina za sve članove kućanstva koji su u radnom odnosu ili primaju mirovinu (preslika izrezaka o plaći ili mirovini),

– potvrda o neuposlenosti za članove kućanstva koji nisu uposleni (od ureda za zapošljavanje), odnosno dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se obitelj uzdržava).

  1. Dodatna dokumentacija:

– preporuka župnika za dodjelu stipendije

– potvrda o redovitom školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre ili drugog člana zajedničkog kućanstva

– potvrda o osvojenim nagradama na županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini.

Natječaj ostaje otvoren do 30. rujna 2022. Prijavu na natječaj ispuniti i poslati na službeni e-mail Studentske službe (referada.kbfunsa@gmail.com), a originalne dokumente donijeti osobno ili poslati preporučenom poštom na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Katolički bogoslovni fakultet, Josipa Stadlera 5, 71000 Sarajevo, s naznakom „Natječaj za stipendije“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.