Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

NOVI MAGISTAR TEOLOGIJE

U utorak 20. rujna 2022. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održan je završni ispit. Student Darko Endrich branio je završni rad „Monaštvo i askeza svetog Jeronima“ i polagao tezarij. Članovi Povjrenstva bili su: Izv. prof. dr. Zorica Maros, predsjednik, Doc. dr. Hrvoje Kalem, član i doc. dr. Josip Knežević, mentor član.
Ovim akademskim činom student Darko Endrich uspješno je priveo kraju integrirani filozofsko-teološki studij i stekao akademsku titulu i zvanje magistar teologije.

Novom magistru iskrene čestitke!