Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

OSTVARENA CEEPUS MOBILNOST

U sklopu CEEPUS mobilnosti nastavnog osoblja (Media Ethics) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu boravili su gosti sa Papinskog Sveučilišta Ivana Pavla II. u Krakowu (Poljska): dekan Fakulteta društvenih znanosti dr. sc. Michal Jan Drozdz te profesori na istoimenom Fakultetu dr. sc. Piotr Drag i Katarzyna Barbara Drag. U susretu s dekanom prof. dr. Darkom Tomaševićem, prodekanom doc. dr. Josipom Kneževićem te nenastavnim osobljem KBF-a, razgovaralo se između ostalog i o mogućnostima buduće suradnje između Katoličkog bogoslovnog fakulteta UNSA i Papinskog Sveučilišta Ivana Pavla II. u Krakowu.

Osim na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, naši gosti iz Poljske posjetili su Univerzitet u Sarajevu gdje su se sastali s djelatnicima Službe za međunarodnu suradnju te Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II.