Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

OBRANA RADA – SINIŠA MUJABAŠIĆ

U ponedjeljak 20. ožujka 2023. godine u 13:30h u prostorijama Katoličkog bogoslovnog fakulteta student Master studija „Međureligijski studiji i izgradnja mira“ Siniša Mujabašić branit će završni rad pod naslovom Davidova afera: uzroci i posljedice.

Povjerenstvo u sastavu:

Prof. dr. Vladislav Topalović, predsjednik;

Izv. prof. dr. Dubravko Turalija, član;

Prof. dr. Darko Tomašević, mentor član.