Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

IZAŠLA NOVA KNJIGA U IZDANJU KBF-A

Iz tiska je izašla knjiga Il servo di Dio Josip Staler, primo arcivescovo di Vrhbosna autora izv. prof. dr. sc. Milenka Krešića, profesora na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Riječ je o opširnoj znanstvenoj biografiji prvog vrhbosanskog nadbiskupa Sluge Božjeg Josipa Stadlera u kojoj je obrađen Nadbiskupov život od rođenja do smrti s naglaskom na najznačajnije momente njegova života i javnog djelovanja. Knjiga je rađena na osnovi arhivskih dokumenata koji su autoru bili na raspolaganju (oko 1.200 dokumenata) te dopunjena za poneke informacije i činjenice, koje ne donose pregledani arhivski spisi, životopisima i dosadašnjim objavljenim istraživanjima. Knjiga je napisana na talijanskom jer je njezina prvotna namjera poslužiti stručnjacima u Kongregaciji za kauze svetaca u Rimu za bolje razumijevanje osobe i djela sluge Božjeg Josipa Stadler u procesu njegove beatifikacije. Namijenjena je također i svima drugima, kako onima izvan hrvatskog govornog područja tako i onima na hrvatskom govornom području, koji se koriste talijanskim jezikom da upoznaju lik ovoga vrijednog Božjeg ugodnika.

Recenzenti knjige su mons. Ratko Perić, biskup mostarsko-duvanjski u miru i prof. dr. Pavo Jurišić, postulator kauze Sluge Božjeg Josipa Stadlera i profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Knjiga je izašla u izdanju spomenutog fakulteta u nizu Radovi.