Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

NATJEČAJ ZA DOLAZNU MOBILNOST – SPLIT

Sveučilište u Splitu dana  15. svibnja 2023. raspisuje 2. krug Natječaja za dolaznu mobilnost nastavnog/nenastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u okviru Erasmus+ programa, Ključna aktivnost 1 (KA107) – omotnica IPA – BiH, Sarajevo

Više info na linku: https://www.unist.hr/me%C4%91unarodna-suradnja/me%C4%91unarodna-razmjena-i-natjecaji/natjecaji/ka107-natjecaji-za-dolazne-studente-i-osoblje/2-krug-natjecaja-za-dolaznu-mobilnost-osoblja-u-okviru-programa-erasmus-ka107-omotnica-ipa-bih