Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Preminula majka vlč. Ante Pavlovića, profesora na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu

Posjeta studenata iz Turske na KBF-u u Sarajevu

U utorak, 9. srpnja 2019., grupa turskih studenata sa Sveučilišta Sehir u Istanbulu posjetila je Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu....

IZVJEŠĆE POVJERENSTVA S PRIJEDLOGOM ZA IZBOR

IZVJEŠĆE POVJERENSTVA S PRIJEDLOGOM ZA IZBOR

Natječaj za upis na master studij Međureligijski studiji i izgradnja mira u školskoj 2019./2020.

Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Pravoslavni bogoslovski fakultet ”Sv. Vasilije Ostroški” u...

Održan diplomski ispit 11. lipnja 2019. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu

Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu u utorak, 11. lipnja 2019. održan je Diplomski ispit pred povjerenstvom u sastavu prof....

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU INTEGRIRANOG (I.+II. CIKLUS) STUDIJA NA KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU U SARAJEVU ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

Na temelju članaka 67. i 69. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, Fakultet objavljuje:   NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U...

N A T J E Č A J za izbor akademskog osoblja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

N A T J E Č A J za izbor akademskog osoblja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

ODRŽANA TEOLOŠKA TRIBINA – „ZLATNO PRAVILO – TEMELJ MORALNOGA REDA I ZAKONA”

U ponedjeljak, 13. svibnja 2019. u večernjim satima na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, u sklopu godišnjeg programa „Vjera u...