Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Dan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu

Obrana doktorske disertacije vlč. Ilije Markovića

    Na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu 18. 10. 2018. godine, doktorsku disertaciju će braniti svećenik vrhbosanske nadbiskupije vlč....

Godišnji pastoralni skup hrvatskih pastoralnih djelatnika iz Zapadne Europe

      Godišnji pastoralni skup hrvatskih pastoralnih djelatnika iz Zapadne Europe o temi „Iskustvo Crkve u multikulturalnom i multireligijskom...

„U službi znanja i stvaranja: izložba tri posljednje decenije izdavaštva KBF-a UNSA“

Međunarodna konferencija: Kritično vrijeme za gradnju mostova: katolički moralni teolozi danas

Od 26.-29. srpnja 2018. godine mreža „Katolički moralni teolozi Crkve u svijetu“ (CTEWC) će održati treću međunarodnu konferenciju pod nazivom...

Međunarodni seminar o temi nejednakosti u svijetu

                U organizaciji Georgetown sveučilišta iz Washingtona te suorganizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta, Fakulteta...

GOSTUJUĆE PREDAVANJE PROF. DR. DAVID HOLLENBACH

Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu organizira predavanje prof. dr. Davida Hollenbacha sa Sveučilišta Berkley – Centar za Religije i...

Obrana doktorske disertacije vlč. Olivera Jurišića

U ponedjeljak, 28. svibnja 2018., na Papinskom sveučilištu sv. Tome Akvinskoga „Angelicum“ u Rimu, branit će doktorsku disertaciju  iz znanstvenog...

Gostujuće predavanje prof. dr. Marca Gopina

Teološka tribina „Raseljavanje i depopulacija bosansko-hercegovačkog društva: Ima li nade?