Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Doc. dr. sc. Josip KNEŽEVIĆ

Profesor patrologije
Josipa Stadlera 5
71 000 Sarajevo
E-mail: josip.knezevic25@gmail.com

Biografija

Josip Knežević – rođen je 4. srpnja 1982. u Zavidovićima. Osnovnu školu završio je u rodnom gradu, a zatim odlazi u sjemenište „Vicko Zmajević“ u Zadru 1997. godine. Nakon godinu dana prešao je u novootvoreno sjemenište „Petar Barbarić“ u Travniku koje je te godine počelo sa svojim redovnim radom. U istom je sjemeništu i maturirao, a nakon položenog ispita zrelosti upisao je teološki studij u Sarajevu kao kandidat Vrhbosanske nadbiskupije. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu (tada Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji) diplomirao je 3. ožujka 2007. godine, a za svećenika je zaređen 29. lipnja 2007. godine. Obavljao je službe župnog vikara u Prozoru te je bio osobni tajnik Vinka kardinala Puljića, nadbiskupa metropolite Vrhbosanskog. U jesen 2009. poslan je na postdiplomski studij Patrologije u Rim gdje je, kao član zavoda „Almo collegio Capranica“, studirao na institutu „Augustinianum“ (Institutum Patristicum Augustinianum); u siječnju 2012. postigao je licencijat (magisterij) iz teologije i patrističkih znanosti na temu: L’impegno di Girolamo nella lotta contro il pelagianesimo. L’identificazione geronimiana dell’impeccantia pelagiana con l’ἀπάθεια evagriana (Jeronimovo zalaganje u borbama protiv pelagijanizma. Jeronimovska identifikacija pelagijanskog pojma impeccantia sa evagrijevskim pojmom ἀπάθεια.). Nakon postignutog magisterija upisao je i doktorat na istom Institutu na temu: Il neocalcedonismo di Leonzio di Gerusalemme. Il supplementum alla cristologia calcedonese (Neokalcedonizam Leoncija Jeruzalemskog. Dodatak kalcedonsokoj kristologiji) pod vodstvom moderatora prof. mons. Carla dell’Ossa i prvog relatora prof. p. Rocca Ronzanija (OSA). U ljeto 2014. godine imenovan je rektorom Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa u Sarajevu. Na toj službi ostao je do ljeta 2019. godine. Doktorat iz područja teologije i patrističkih znanosti obranio je 24. siječnja 2019. godine na Institutum patristicum „Augustinianum“. Trenutno djeluje na KBF-u Univerziteta u Sarajevu predajući kolegije: Uvod u misterij Krista i povijest spasenja, Patrologija I i II, Ekumenska teologija, te Istočno bogoslovlje I i II. Ujedno je i prodekan za znanost i međunarodnu suradnju KBF-a, te je glavni urednik časopisa Vrhbosnensia, časopisa za teološka i međureligijska pitanja. Također predaje kolegij Patrologije na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru, te grčki jezik u Katoličkom školskom centru “Petar Barbarić” u Travniku.

 

Bibliografija

Autorske knjige:

 1. Il neocalcedonismo di Leonzio di Gerusalemme. Il supplementum alla cristologia calcedonese (Excerpta ex dissertatione in Theologia et scientiis patristicis), Institutum Patristicum Augustinianum, Romae 2019.

 

Studijski članci:

 1. „Jeronimov doprinos u raspravama protiv hereze pelagijanizma“, u: Vrhbosnensia 19 (2015.), 5-29.
 2. „Jeronim između pelagijanizma i origenizma Evagrija Pontskog“, u: Vrhbosnesia 21 (2017.), 141-170.
 3. „Tragovi platonizma i stoicizma u Justinovoj misli“, u: Bogoslovska Smotra 87 (2017.), 789-811.
 4. „»I ne uvedi nas u napast!« od evanđeoskog teksta do pape Franje, u: Vrhbosnesia 22 (2018.), 29-47.
 5. „U Origenovu obranu: povijesno-teološke karakteristike origenizma Evagrija Pontskog“, u: Bogoslovska Smotra 88 (2018.), 987-1009.
 6. Lectio Divina – Važnost Riječi Božje u životu prezbitera“, u: Vrhbosnensia 22 (2018.), 221-240.
 7. „Liturgijska glazba u misli sv. Augustina“, u: Magnigficat br. 26 (2019.), 6-8.
 8. Razumijevanje evagrijevske duhovnosti i misticizma u njegovu asketskom nauku“, u: Diacovinensia (2019.), 4, 615-636.
 9. „Doprinos Vinka kardinala Puljića u formaciji svećeničkih kandidata u Vrhbosanskoj nadbiskupiji“, u: Slađan ĆOSIĆ – Pavo JURIŠIĆ – Mladen KALFIĆ – Darko TOMAŠEVIĆ (ur.), Vrhbosanska mjesna Crkva i njezin kardinal [Zbornik radova povodom 75. godine života, 50. Obljetnice svećeničke službe, 30. obljetnice biskupske službe i 25. obljetnice kardinalske službe Vinka Puljića] (Vrhbosanska nadbiskupija-KBF Univerziteta u Sarajevu: Sarajevo, 2020.), 541-561.
 10. „Mjesto rođenja sv. Jeronima. Prilog raspravi o antičkoj lokaciji Stridona“, u: Vrhbosnensia 24 (2020.), 380-403.
 11. „Ignorantia Scripturarum, ignorantia Christi: Važnost Riječi Božje u izgradnji kršćanskog života“, u Vrhbosna 134 (2020), 423-428 (prigodno predavanje u Grahovu prilikom obilježavanja godine sv. Jeronima, 30. rujna 2020.).

Prijevod knjiga:

 1. Euzebije Jeronim, Dijalog protiv Pelagijevaca, (Split: Verbum, 2019.)
 2. Papa Franjo, Najljepše priče iz Evanđelja, (Split: Verbum, 2019.)

 

Recenzije:

 1. Drago Župarić, Kršćanski latinisti (Sarajevo-Zagreb: KBF Sarajevo-Glas Koncila, 2016.)
 2. Srećko Koralija, „Bog – milosrdni pedagog kod sv. Efrema Sirijskog u kontekstu sirijske teološke tradicije“, u: Vrhbosnensia 21 (2017.), 341-362.

 

Ažurirano 20. 12. 2021.