Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Doc. dr. sc. Hrvoje KALEM

Profesor fundamentalne teologije
Josipa Stadlera 5
71000 Sarajevo

E-mail: hrvojekalem@gmail.com


1982. – Rođen u Travniku.
1989. – 1997. – Osnovna škola u G. Vakufu-Uskoplju.
1997. – 2001. – Srednja škola u KŠC-u »Petar Barbarić« u Travniku.
2001. – 2007. – Bogoslovno sjemenište i filozofsko-teološki studij na Teologiji u Sarajevu.
2007. – Diplomirani teolog (3.3.); naslov diplomskog rada: »Nadbiskup Stadler i njegovo socijalno djelovanje« (mentor: prof. dr. sc. Ante Brajko).
2007. – Zaređen za đakona (2.12.).
2007. – 2008. – Đakonski praktikum u Župi Presvetog Srca Isusova u Sarajevu.
2008. – Zaređen za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije (29.6).
2008. – 2010. – Župni vikar u Župi Presvetog Srca Isusova u Prozoru i vjeroučitelj u osnovnoj i srednjoj školi.
2009. – Državni stručni ispit za zanimanje vjeroučitelja.
2010. – 2011. – Župni vikar u Župi Uznesenja BDM, Stup, Sarajevo.
2011. – 2017. – Doktorski studij fundamentalne teologije na Teološkom fakultetu Papinskog sveučilišta Gregoriana u Rimu; pitomac Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima.
2013. – Magistar znanosti na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu (20.6.); naslov magistarskog rada: »La fragilità della fede: il silenzio di Dio nella riflessione di J. Ratzinger/Benedetto XVI e il buio della fede di Teresa di Lisieux« (mentor: prof. dr. sc. Michael Paul Gallagher).
2016. – Asistent na Katedri dogmatske teologije u sastavu Odsjeka za sustavnu teologiju KBF-a u Đakovu (2.3.).
2017. – Doktor znanosti na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu (20.2.); naslov doktorske radnje: »La correlazione tra Vangelo, cultura e persona umana nella riflessione di Paul Tillich e Karol Wojtyła per un cristianesimo rilevante oggi« (mentor: prof. dr. sc. Carmelo Dotolo, relatori: prof. dr. sc. Giuseppe Bonfrate i prof. dr. sc. Gabriel Mmassi).
2017. – 2019. – Župnik u župi svetoga Roka – Prud (19.8.).
2018. – 2019. – Vanjski suradnik na Katedri fundamentalne teologije KBF-a u Sarajevu (23.2.).
2018. – Poslijedoktorand (viši asistent) na Katedri dogmatske teologije u sastavu Odsjeka za sustavnu teologiju KBF-a u Đakovu (15.3.).
2018. – Tajnik Konferencije profesora sustavne teologije – hrvatsko govorno područje (3.4.).
2018. – Član Uredništva Međunarodnog katoličkog časopisa Communio (hrvatsko izdanje).
2019. – Docent na Katedri fundamentalne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu (1.10.).
2019. – 2020. – Vanjski suradnik na Katedri dogmatske teologije u Sastavu Odsjeka za sustavnu teologiju KBF-a u Đakovu (1.10.).
2019. – Predsjednik Katedre fundamentalne teologije na KBF-u Sarajevu (4.11.).
2020. – Naslovni docent fundamentalne teologije KBF-a u Đakovu (26.10.).

 

POPIS RADOVA

Knjige

 1. La correlazione tra Vangelo, cultura e persona umana nella riflessione di Paul Tillich e Karol Wojtyła per un cristianesimo rilevante oggi, izvadak iz doktorske disertacije (II. poglavlje), Roma, 2017., 149 str.
 2. Svećenik u kontekstu, Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije, Sarajevo – Glas Koncila, Zagreb, 2020., 170 str.
 3. Teološka promišljanja o Zazivima Božjem milosrđu, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2022., 144 str.

 

Prijevodi

 1. Vincenzo Paglia, A un amico che non crede, Milano, 2013. [Prijatelju koji ne vjeruje, Katolički bogoslovni fakultet, Sarajevo – Glas Koncila, Zagreb,, 271 str.]
 2. Maurice Gilbert, La sapienza del cielo. Proverbi, Giobbe, Qohèlet, Siracide, Sapienza, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), 2005. [Učitelji mudrosti govore: Izreke, Job, Kohelet, Ben Sirah, Salomonova mudrost, Katolički bogoslovni fakultet, Sarajevo – Glas Koncila, Zagreb, 2020., str. 9-131.]

 

Članci

 1. Kontemplativna evangelizacija. Ljudsko lice svijeta koje odražava lice Sina usmjereno Ocu, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 142 (2014.) 7-8, str. 7-13.
 2. Ne diktaturi komunikacijâ! Komunikacijska idolatrija u postmodernom vremenu, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 143 (2015.) 5, str. 4-9.
 3. Izvor i kanali milosrđa, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 144 (2016.) 11, str. 3-6.
 4. Teologija laika – polazeći od prenošenja i priopćavanja vjere, u: Vrhbosnensia, 21 (2017.) 2, str. 439-465.
 5. O nekim vidovima poimanja vjere u Hansa Ursa von Balthasara i Paula Tillicha, u: Diacovensia, 26 (2018.) 3, str. 383-404.
 6. Iuvenescit Ecclesia. Pismo biskupima Katoličke Crkve o odnosu između hijerarhijskih i karizmatskih darova za život i poslanje Crkve, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 146 (2018.) 12, str. 4-8.
 7. Isus Krist – Početnik i Dovršitelj vjere, u: Diacovensia, 26 (2018.) 4, str. 553-567.
 8. Doprinos evangelizacije humanizaciji naših odnosa, u: Diacovensia, 27 (2019.) 1, str. 105-123.
 9. Zbroj naše dobi, u: Communio, hrv. izdanje 45 (2019.) 135, str. 2-4.
 10. Nadahnuće i istina Svetoga pisma, u: Diacovensia, 27 (2019.) 3, str. 493-513.
 11. Episcopalis communioi Uputa o slavljenju sinodskih skupština te radu Generalnog tajništva Biskupske sinode, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije148 (2020.) 4, str. 8-11.
 12. O relativizaciji euharistije: Ljubav nije ljubljena, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije148 (2020.) 7-8, str. 2-
 13. Biskup – vidljivi princip i temelj jedinstva u svojoj mjesnoj Crkvi, u: Milenko Krešić (ur.), Trebinjsko-mrkanska biskupija u vrijeme posljednjega vlastitog biskupa Nikole Ferića (1792. – 1819.) i nakon njega. Zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog 13. svibnja 2019. u Stocu, TKIM, Mostar, 2020., str. 35-54.
 14. Istočni virus, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije148 (2020.) 11, str. 12-
 15. Marija, majka Gospodinova, u prijevodu i komentarima Novog zavjeta, izabranim propovijedima i okružnicama nadbiskupa Ivana Šarića, u: Vrhbosnensia 24 (2020.) 2, str. 238-261.
 16. Antropološki temelji kulture kod Karola Wojtyłe/Ivana Pavla II., u: Riječki teološki časopis 55 (2020.) 1, str. 45-64.
 17. Svake se godine najmanje jedanput ispovijedi i o Uskrsu pričesti, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 149 (2021.) 1, str. 21-27.
 18. Misijska narav Crkve i ishodište njena poslanja, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 149 (2021.) 10, str. 2-8.
 19. Slike o Bogu i njihovo ishodište, u: Diacovensia 29 (2021.) 3, str. 337-356.
 20. Nemjerljivost vjere mjera je stvarnosti, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 149 (2021.) 11, str. 29-34.
 21. Sveto pismo kao duša svete teologije. Riječ Božja koja nas pretječe proizišla iz vječne tišine, u: Vrhbosnensia 25 (2021.) 2, 175-195.
 22. Blažena Djevica Marija u pjesmama nadbiskupa Ivana Šarića, u: Nedjeljka s. Valerija Kovač, Daniel Patafta (ur.), Gospina Bosna – pod okriljem „Rajske djeve“. Zbornik radova XIII. mariološko-marijanskog nacionalnog simpozija. Travnik, 10. – 13. svibnja 2018., KS, Zagreb, 2022., str. 255-287.
 23. Pjesma nad pjesmama u duhovnosti Terezije iz Lisieuxa, u: Communio (hr.) 48 (2022.) 143, str. 49-63.
 24. Sulle tracce di alcuni modelli della rivelazione nella riflessione di Paul Tillich, u: Diacovensia 30 (2022.) 1, 29-49.

 

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima 

 1. Dies Facultatis, organizator: KBF u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Đakovo, 6. studenog 2017. Naslov izlaganja: Krajnja zaokupljenost ili ono što nas se bezuvjetno tiče u obzorju Tillichove teologije
 2. Znanstveni skup: Kolokvij prigodom 30. obljetnice smrti Hansa Ursa von Balthasara; organizator: KBF u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku; Đakovo, 11. travnja 2018. Naslov izlaganja: O nekim vidovima poimanje vjere u Hansa Ursa von Balthsara i Paula Tillicha.
 3. Međunarodni znanstveni simpozij: Radost naviještanja Krista – evangelizacija u postkršćanskoj eri; organizatori: Sveučilište u Zadru i Zadarska nadbiskupija; Zadar, 19.-20. travnja 2018. Naslov izlaganja: Doprinos evangelizacije humanizaciji naših odnosa.
 4. Nacionalni kongres: 13. nacionalni mariološko-marijanski kongres Hrvatskog mariološkog instituta “Gospina Bosna – pod okriljem Rajske Djeve“; organizatori: Hrvatski mariološki institut KBF-a Sveučilišta u Zagrebu; suorganizatori: KŠC “Petar Barbarić”, KBF Sveučilišta u Sarajevu, Franjevačka teologija u Sarajevu; Travnik, 10.-13. svibnja 2018. Naslov izlaganja: Blažena Djevica Marija u pjesmama nadbiskupa Ivana Šarića.
 5. Znanstveno-stručni skup: Teološko-pastoralni seminar za svećenike Đakovačko-osječke nadbiskupije s temom Sveto pismo u životu Crkve; organizator: KBF u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku; Đakovo, 18.-20. rujna 2018. Naslov izlaganja: Nadahnuće i istina Svetoga pisma.
 6. Stručni skup: Katehetska zimska škola za vjeroučitelje u osnovnim školama; organizatori: Nacionalni katehetski ured HBK-a i Agencija za odgoj i obrazovanje MZO-a; Zagreb, 10.-11. siječnja 2019. Naslov izlaganja: Vjersko znanje kao nadahnuće rasta u vjeri.
 7. Znanstveni simpozij: Trebinjsko-mrkanska biskupija za vrijeme posljednjeg biskupa ordinarija Nikole Ferića (1792.-1819.) i nakon njega; organizator: Trebinjsko-mrkanska biskupija; suorganizatori: KBF Sveučilišta u Sarajevu i Teološko-katehetski institut Mostar; Stolac, 13. svibnja 2019. Naslov izlaganja: Biskup – vidljivi princip i temelj jedinstva u svojoj mjesnoj Crkvi.
 8. Dan Fakulteta; organizator: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Sarajevu, Sarajevo, 18. listopad 2019. Naslov izlaganja: Misijska narav Crkve ukorijenjena u trojstvenom dinamizmu.
 9. Međunarodni znanstveni simpozij: Vjera u službi humanizacije kulture; organizator: Teologija u Rijeci, Područni studij KBF-a Sveučilišta u Zagrebu, Rijeka, 12. ožujak 2020. Naslov izlaganja: Antropološki temelji kulture kod Karola Wojtyłe/Ivana Pavla II.
 10. Međunarodni znanstveni simpozij uz 1600. obljetnicu smrti svetog Jeronima: „Ignorantia Scripturae, ignorantia Christi est“; organizator: Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 5.-6. studeni 2020. Naslov izlaganja: Riječ Božja koja nas pretječe. Sveto Pismo kao duša teologije.
 11. Međunarodna znanstvena konferencija: Teologija i psihologija u dijalogu. U kakvoga Boga ljudi danas vjeruju odnosno ne vjeruju?; organizatori: KBF u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Teološki fakultet Univerziteta u Ljubljani, Đakovo – Ljubljana (ZOOM), 15. listopad 2021. Naslov izlaganja: Ishodište čovjekovih slika o Bogu.
 12. Ivica Žižić, Ljestve Jakovljeve. Suvremena glazba i religiozna imaginacija, Služba Božja, Split, 2021., 128 str., u: Diacovensia 30 (2022.) 1, 153-157.

 

Prikazi knjiga

 1. Pavo Jurišić (prir.), Povijest poziva na odgovornost. Mučenici i svjedoci vjere,Sarajevo, 2007., u: Hrvatska Misao, Sarajevo, 12 (2008.) 2-3, str. 217-224.
 2. Milo Jukić: Etnološki i povijesni prilozi iz kreševskog kraja 1, Kreševo, 2008., u: Hrvatska Misao, Sarajevo, 12 (2008.) 4, str. 248-252.
 3. Brka, M. Jukić, D. Marijanović, S. Tontić (prir.), Godišnjak književne zaklade/fondacije »Fra Grgo Martić«, Kreševo, 2008., u: Hrvatska Misao, Sarajevo, 12 (2008.) 4, str. 252-253.
 4. Vincenzo Paglia, A un amico che non crede, Milano, 2013., u: Vrhbosnensia, 17 (2013.) 2, str. 444-456.
 5. Mirko Galić, Drugo čitanje – Razgovori, Zagreb, 2007., u: Hrvatska Misao, Sarajevo, 17 (2013.) 4, str. 109-115.
 6. Ivica Raguž, Sretni u nadi. Teološka razmatranja o sreći, Zagreb, 2013., u: Vrhbosnensia, 18 (2014.) 2, str. 476-484.
 7. Michele Zanzucchi (prir.), L’islam spiegato a chi ha paura dei musulmani, Roma, 2015., u: Vrhbosnensia, 19 (2015.) 2, str. 491-497.
 8. Carmelo Dotolo, L’annuncio del Vangelo. Dal Nuovo Testamento alla “Evangelii Gaudium”, Assisi, 2015., u: Vrhbosnensia,20 (2016.) 1, 216-222.
 9. Tiziano Tosolini, L’uomo oltre l’uomo. Per una critica teologica a transumanesimo e post-umano, Bologna, 2015., u: Diacovensia, 24 (2016.) 2, str. 333-337.
 10. Peter Neuner, Per una teologia del popolo di Dio, Brescia, 2016., u: Diacovensia, 26 (2018.) 1, str. 173-178.
 11. Ivica Raguž, Teološki fragmenti III., Đakovo, 2017., u: Diacovensia, 26 (2018.) 2, str. 338-344.
 12. Leo Scheffczyk, Marija Kristova i naša majka, Split, 2017., u: Vrhbosnensia, 22 (2018.) 1, str. 191-198.
 13. Armando Matteo, Un Dio mite. Una teologia per il nostro tempo, Milano, 2017., u: Diacovensia, 26 (2018.) 3, str. 531-536.
 14. Ivica Raguž, Katolicizam, Đakovo, 2017., u: Diacovensia, 26 (2018.) 4, str. 728-732.
 15. Michael Paul Gallagher, Gabriele Palasciano, Credere e non credere. La fragilità della fede nel mondo di oggi, Bologna, 2017., u: Diacovensia, 27 (2019.) 2, str. 363-367.
 16. Ivica Raguž, Šutnja – Molitva – Dokolica, Zagreb, 2, u: Diacovensia, 27 (2019.) 4, str. 729-732.
 17. Krešimir Šimić, Rađanje kulture, Zagreb, 2018., u: Diacovensia, 28 (2020.) 1, str. 151-154.
 18. Ivica Žižić, Marginalije. Zapisi o svećeništvu, Zagreb, 2020., u: Diacovensia 29 (2020.) 2, str. 283-289.
 19. Elvis Ražov – Carmelo Dotolo (ur.), Misijsko i evangelizacijsko poslanje Crkve u suvremenom multikulturalnom i multikonfesionalnom društvu, Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog simpozija Zadar, 25. i 26. svibnja 2017., Teološko-katehetski odjel Sveučilišta u Zadru, Papinsko Sveučilište Urbaniana, Zadarska nadbiskupija, Zadar, 2019., u: Diacovensia 29 (2020.) 3, str. 447-450.
 20. Boris Vulić, Vjera kao eshatološko nestrpljenje. Ogled o Sergiu Quinziju, Vlastita naklada, Osijek, 2020., 226 str., u: Diacovensia 29 (2021.) 2, str. 279-283.

 

Ostala bibliografija

 1. Predgovor hrvatskom izdanju, u: Vincenzo Paglia, Prijatelju koji ne vjeruje, Sarajevo – Zagreb, 2013.
 2. Papa Franjo: milosrđe, poslanje, svjedočenje… u: Katolički tjednik, 9/2014., str. 10-11.
 3. Čovjek – okoliš – hrana, u: Katolički tjednik, 28/2015., str. 30-31.
 4. Temelji za relevantnost Crkve: Tradicija i obnova, Intervju u: Svjetlo riječi, listopad 2018., str. 50-54.
 5. Predgovor, u: Anto Šarić, Doprinosi Drugoga vatikanskog sabora, H. Kalem (prir.), Uskoplje – Sarajevo, 2019.
 6. Posebna biskupska sinoda za panamazonsko područje, u: Gorući grm, 13 (2019.) 27, str. 40-46.
 7. Dobro je biti čovjek!, Intervju u: Glas Koncila, 51-52/2019., str. 8-9.
 8. „Tamo gdje Tebe nema, tu su samo ljudi bez kuće“, u: Katolički tjednik, 17-18/2020., str. 18-19.
 9. Kućna Crkva u brizi za sveto, u: Svjetlo riječi, svibanj 2020., str. 54-55.
 10. Egzistencijalno usvajanje Svetoga pisma, u: Svjetlo riječi, rujan 2020., str. 60-61.
 11. Svjetlo svijeta u osvit nove zore (Razgovor s D. Grdenom), u: Glas Koncila 48/2020., str. 9.

 

 

Ažurirano 14. lipnja 2022.