Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Doc. dr. sc. Ilija MARKOVIĆ

Docent na Katedri kanonskog prava

J. Stadlera 5
BiH – 71000 Sarajevo
E-mail: eliasmark86@gmail.com

 

Biografija:

Rođen je 22. studenog 1986. u Brčkom. Maturirao je 2005. god. u Travniku na Katoličkom školskom centru „Petar Barbarić“. Filozofsko-teološki studij je pohađao i apsolvirao 2011. god. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu (tadašnja Vrhbosanska katolička teologija). Za svećenika je zaređen 29. lipnja 2011. god. također u Sarajevu. Godine 2012., nakon godinu dana pastoralnog djelovanja u službi župnog vikara na Stupu (kod Sarajeva), započinje postdiplomski studij iz kanonskog prava na Papinskog sveučilištu sv. Križa (Rim), gdje je i magistrirao 2015. god. Iste godine nastavio je doktorantski studij na Papinskom Sveučilištu Gregorijana u Rimu, gdje je 2018. god. doktorirao iz područja kanonskog prava s doktorskom tezom: Preparazione, celebrazione e accompagnamento pastorale dei matrimoni tra cattolici e musulmani in Bosnia ed Erzegovina. Proposte normative e pastorali (Priprava, slavlje i pastoralno praćenje ženidbi između katolika i muslimana u Bosni i Hercegovini. Pravni i pastoralni prijedlozi). Za vrijeme boravka u Rimu vršio je službu kapelana u Teutonskom zavodu Santa Maria dell’Anima gdje je i bio smješten.

Po povratku sa studija, godinu dana je vršio službu vicerektora u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu u Sarajevu. Od 2012. god. je član Hrvatskog kanonističkog društva sa sjedištem u Zagrebu, a od 2018. je i suradnik na Inštitutu za kanonskopravne vede pri Katedri kanonskog prava na Teološkom fakultetu univerziteta u Ljubljani.

Trenutno vrši službu župnika u župi sv. Marka Evanđeliste u Ilijašu; branitelja ženidbenog veza na Nadbiskupijskom crkvenom sudu prvoga stupnja u Sarajevu, te sudjeluje kao predavač na tečajevima priprave zaručnika na sakrament ženidbe.

 

Bibliografija:

Knjige:

  1. Preparazione, celebrazione e accompagnamento pastorale dei matrimoni tra cattolici e musulmani in Bosnia ed Erzegovina. Proposte normative e pastorali, Estratto della Dissertazione per il Dottorato nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontifica Università Gregoriana, Roma 2018.

 

STUDIJSKI ČLANCI:

  1. “Izmjene kanona Zakonika kanonskog prava iz 1983.: od Motu proprija Ad tuendam fidem do Motu proprija Magnum principium“, Vrhbosnensia 1 (2018.), 117-151.
  2. „Ženidbena zapreka različitosti vjere. Biblijsko-pravno utemeljenje i povijesni razvoj zapreke (I.), Vrhbosnensia 1 (2019.) 119-143.
  3. „Ženidbe kojima stoji na putu zapreka različitosti vjere (II.): Razrješenje ženidbe apostolskom povlasticom u korist vjere“, Vrhbosnensia 2 (2019.) 427-464.
  4. Pravno-pastoralni osvrt i postupanje kod ženidbene zapreke različitosti vjere“, u: Josip ŠALKOVIĆ (ur.), Ekumenizam i međuvjerski dijalog. Kanonsko-pravne teme. Zbornik radova XI. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Sisku, 13. – 14. listopada 2017., Zagreb: Glas Koncila, 2021., 129-186.

 

RECENZIJE:

  1. Pero PRANJIĆ, Posvetiteljska služba Crkve: Komentar 4. knjige ZKP-a, Sarajevo – Zagreb 2016, u Vrhbosnensia 2 (2016.), 462-468.

 

UREDNIK:

  1. Znanstveni časopis KBF-a u Sarajevu, Vrhbosnensia 2 (2019); 1 (2020);
  2. Darko TOMAŠEVIĆ, Život, ljudi i običaji u Bibliji, Sarajevo: KBF; Zagreb: Glas Koncila, 2019.

 

Ažurirano 22. 6. 2020.