Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet

Doc. dr. sc. Ivan RAKO

Docent na Katedri liturgike

J. Stadlera 5
BiH – 71000 Sarajevo
E-mail: irako87@gmail.com

 

1987. – Rođenje u Travniku
1993. – 2001. – Osnovna škola „Novi Travnik“ i Osnovna glazbena škola „Jakov Gotovac“ u Novom Travniku
2001. – 2005. – Srednja škola – Opća gimnazija i Nadbiskupsko sjemenište – Katolički školski centar „Petar Barbarić“ u Travniku
2005. – 2010. – Bogoslovno sjemenište i Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Sarajevu
2010. – Diplomirani teolog, diplomski rad: Ispovijest proroka Jeremije u Bibliji i u crkvi danas, mentor: Prof. dr. sc. Mato Zovkić
2010. – Zaređen za đakona Vrhbosanske nadbiskupije
2010. – 2011. – Đakonski praktikum u župi sv. Luke – Novi grad Sarajevo
2011.- 2013. – pastoralni suradnik u hrvatskoj župi bl. Alojzija Stepinca u Salzburgu i voditelj župnog zbora
2011. – 2013. – Konservatorium für Kirchenmusik u Linzu i usavršavanje iz orgulja na Mozarteumu u Salbzurgu kod katedralnog orguljaša O.Univ.Prof. Dr. Heriberta Metzgera, te usavršavanje kod kompozitora i dirigenta + Armina Kirchera
2011. – 2013. – Član salzburškog katedralnog zbora
2012. – Zaređen za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije
2013. – 2016. – Hochschule für kath. Kirchenmusik und Musikpädagogik, Kirchenmusik Regensburg (diploma crkveni glazbenik, težište: zborno dirigiranje)
2015. – 2020. – Fakultät für Katholische Theologie – Universität Regensburg, Liturgiewissenschaft
2017. – Diploma iz njemačkog jezika
2017. – 2020. – pastoralni suradnik na njemačkoj župi Mariä Himmelfahrt Lappersdorf
2020. – završen postdiplomski studij na Fakultät für Katholische Theologie – Universität Regensburg, doktorat iz područja liturgike na temu „Die Karfreitagsliturgie in den evangelischen Kirchen in Deutschland. Entwicklung, Struktur und Theologie“ pod vodstvom prvog mentora Prof. Dr. Haralda Buchingera, i drugog mentora Prof. Dr. Klausa Unterburgera
2020. – vanjski suradnik na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu na Katedri liturgike
2021. – član Vijeća za liturgiju Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine
2021. – član Prve sinode Vrhbosanske nadbiskupije
2021. – Docent na Katedri liturgike na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu i predsjednik Katedre

 

Knjige

  1. Die Karfreitagsliturgie in den evangelischen Kirchen in Deutschland. Entwicklung, Struktur und Theologie. Universität Regensburg, 2020; publiziert Hamburg: Kovač, 2021 (THEOS – Studienreihe Theologische Forschungsergebnisse 154), 705 str.

https://www.verlagdrkovac.de/978-3-339-12174-5.htm

 

Studijski članci

  1. „Die Karfreitagsfeier in Jerusalem (4. Jh.)“, Vrhbosnensia 1 (2021.). 5-27.
  2. „Liturgija časova rane crkve. (Podrijetlo i osnovne crte razvoja do kraja 4. stoljeća)“, Vrhbosnensia (izdanje u narednim brojevima).
  3. „Srednjovjekovna proslava Velikog petka u Rimu“, Vrhbosnensia (izdanje u narednim brojevima).